Піколіни

(монометілпірідіни). мовляв. м. 93, 13. Відомі 2-метил-(a-П.), 3-метил-(b-П.) і 4-метилпіридин (g-П.). Всі вони-бесцв. рідини (див. табл.) з піридин-подібним запахом; добре розчин. в воді і орг. р-телеглядачам. З водою утворюють азеотроп-ні суміші, що містять, напр. , 52% по масі a-П. (Т. Кип. 93, 5 0 C), 39% по масі b-П. (Т. Кип. 96, 2 0 C).

П. по хім. св-вам подібні піридину: з сильними к-тами і алкилгалогенидами утворюють солі, надуксусной к-тій легко окислюються в N-оксиди, відновлюються воднем (кат. - Pt) або Na в спиртах в похідні піперидину. Під дією KMnO 4 , HNO 3 і O 2 повітря в присутності. V 2 O 5 a-, b- і g-П. окислюються соотв. до піколіновой, нікотинової та ізонікотинової к-т; окислить. аммоноліз П. призводить до нітрилів цих к-т, окислення у присутності. SeO 2 - до відповідних альдегідів. На відміну від b-П. a- і g-П. можуть піддаватися дейтерообмену по атомам водню групи CH 3 , при дії NaNH 2 і C 6 H 5 Li утворювати ме-таллоорг. похідні, взаємодій. яких брало з алкилгалогенидами призводить до гомологів піридину, конденсуватися з альдегідами, кетонами, нітрозопохідні і ін. сполуки. , Напр. :

Ще легше в аналогічні р-ції вступають N-оксиди і четвертинні солі a- і g-П. ; в останньому випадку при подщела-чування утворюються алкілідсндігідропірідіни (ангидро-підстави):

У промисловості П. виділяють з кам.-уг. смоли або горючих сланців в суміші з ін. піридинових основ з послід. ректифікацією суміші; a- П. відділяється при перегонці, b-і g-П. входять разом з 2, 6-лутідіном до складу b-піколіни-вої фракції, з якої b-П. виділяють у вигляді комплексу з CuCl, g-П. -в вигляді коплексу з NiCl 2 (з послід. доочищенням підстави у вигляді комплексу з CaCl 2 ). Синтезують П. конденсацією NH 3 з CH 3 CHO (р-ція Чичибабіна), а також тримаючи. розкладанням солей N-алкілпірідінія (р-ція JIa-денбурга). a-П. з хорошим виходом утворюється також при взаємодій. піридину з діазометаном, b-П. -При взаємодій. NH 3 з Акролеїн.

a-П. застосовують для отримання a-вінілпіридину і пестицидів, b-П. -для отримання нікотинової к-ти, g-П. -в произове изоникотиновой к-ти і лек. препаратів на її основі (див. ізонікотиновоїкислоти).

властивості піколіни

Показник

З'єднання

a-П.

b-П.

g-П.

T. пл. , 0 C

-66, 8

-18, 0

3, 6

T. кип. , 0 C

128, 8

144, 00

145, 4

0, 9443

0, 9566

0, 9548

1, 5010

1, 5068

1, 5051

p a (вода, 20 0 C)

5, 96

5, 66 6, 05

T. пл. пікрату,

0 C 169-171

149-150

168

П. токсичні: ГДК в повітрі 5 мг / м

3 ; для a-П. ЛД 50 674 (миші, перорально), 790 (щури), 900 мг / кг (свинки). Літ. :

Яхонтов Л. H., Карпманом. З, "Хімія гетероциклічних сполук", 1981, № 4, с. 435-47; Загальна органічна хімія, пер. з англ. , Т. 8, M., 1985, с. 15 104. Л. H. Яхонтов. Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.