Фталевого КИСЛОТА

(1, 2-бензолдікарбоновая к-та, 0-фталева к-та), мовляв. м. 166, 14; бесцв. кристали; т. пл. 211 0 C (з разл.); 1, 593;

кДж / (кг

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.