ФТАЛЕКСОНИ

група орг. з'єднань, що включає ФТА-леінкомплексони і сульфофталеінкомплексони. Фталеін-комплексони (ф-ла I) - тверді безбарвні. в-ва; гігроскопічна; погано розчин. в воді, добре - в спиртах, ацетоні, водних розчинах лугів. Комплексонометріч. індикатори при визначенні щел. -зем. металів в лужному середовищі і Fe (III), V (IV, V) і Mo (VI) в кислому середовищі. Найважливіші представники: ФТА-Лексон (I; X = H, Y = H), крезолфталексон (I; X = H, Y = CH,), тімолфталексон [I; X = CH 3 , Y = CH (CH 3 ) 2 ].

Сульфофталеінкомплексони (ф-ла П) - тверді яркоокра-шенние в-ва; добре розчин. в воді; гігроскопічні. Реагенти для фотометріч. визначення металів зі ступенем окислення більше 1, с ь к-римі утворюють стійкі комплекси в кислому середовищі,

~ 10 4 ; кислотно-основні і комплексономет-річ. індикатори. Найважливіші представники: фталексон S (П; X = H, Y = H), ксиленоловий помаранчевий (II; X = H, Y = CH 3 ), метілтімоловий синій [II; A = CH 3 , Y = CH (CH 3 ) 2 ], n-ксі-ленолфталексон S (II; X = CH 3 , Y = CH 3 ), о-хлорфталексон (II; X = H, Y = CH 3 ), м-крезолфталексон (II; X = CH 3 , Y = H). Відомі сполуки. з одного (напр., семіксіленоловий помаранчевий, семітімолфталексон S) і чотирма (напр., м-крезол-фталексон SA) метіленімінодіацетатнимі групами. Саме ці лендіамінтетрауксусная к-та руйнує комплекси Ф. з усіма металами. Отримують Ф. по р-ції манних взаємодій.відповідних фталеінов або сульфофталеінов з CH

2

O і імінодіуксусной к-тій. Літ. : Фталексони, під ред. А. І. Черкесова, Саратов, 1970; Дятлов-ва Н. М., Тьомкіна В. Я., Попов К. І., Комплексони і комплексонати металів, M., 1988.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.