Вибір Редакції

ФОСФОСФІНГОЛІПІДИ

, сфінголіпіди головним чином загальної ф-ли RCH (OH) CH (NHCOR ') CH 2 OP (О) (Про - ) X, де X = ОН (церамідфосфати);

( сфін гоміеліни);

(церамідфосфоетаноламіни); OCH 2 CH (OH) CH 2 OH (церамідфосфогліцеріни); OCH 2 CH (OH) CH 2 OP (O) (OH) 2 (церамідфосфогліцерофосфати);

(церамідфосфоамінопропандіоли);

, CH 2 CH 2 NHC (O) R: (цера-мідаміноетілфосфонати і їх похідні); R, R 'і R: у всіх Ф. - алкіл, алкеніл або гідроксіалкіл. До Ф. відносяться також 1-дегідроксіцерамід-1-фосфонати RCH (OH) CH (NHCOR '), CH 2 P (O) (Про - ) X.

Головний представник Ф. у теплокровних - сфінгоміелі-ни. Вони також виявлені в грибах і мікроорганізмах; сфінгоетаноламіни виділені з тканин комах і їх найпростіших. У мікроорганізмів зустрічаються церамідфосфогліцеріни, церамідфосфогліцерофосфати, церамідфос-фоамінопропандіоли.

В рослинах і грибах зустрічаються сполуки. специфічний. структури, у яких брало X - залишки міо -інозіта або вуглеводів (т. зв. фосфоглікосфінголіпіди). Наїб. простий з них - церамідфосфоінозітід (X - залишок міo -інозіта), к-рий виділений з насіння вищих рослин, грибів і мікроорганізмів. Функціональна роль майже всіх Ф., крім сфінгоміелінов, вивчена слабо.

Біосинтез Ф. здійснюється з церамидов RCH (OH) CHNH (COR ') CH 2 OH, на к-які залишок Р (О) (Про - ) Х переноситься за допомогою замещенного цітідіндіфосфата. Хім. синтез більшості Ф. здійснений через церамід-фосфат або церамідпірофосфат. 1-Дегідроксісфінга-нин-1-фосфонати C

15 H 31 CH (OH) CH (NH 2 ) CH 2 P ( O) (OH) 2 , отриманий синтетичні. шляхом, був використаний для вивчення специфічності ферментів обміну Ф. Він виявився дуже токсичним для тварин, викликає гемоліз еритроцитів в концентрації 2 Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.