ФОСФОРУ КИСЛОТИ

, кисневі к-ти фосфору в ступенях окислення від +1 до +5. побудовано із структурних одиниць XYP (O) OH, де X і Y - О, P, H або орг. радикал (див. фосфорорганічних сполук). Скорочена запис ф-л

ф. к. по Блазер і Вормс (

-к-та,

-к-та і т. д., в індексі над атомом P вказується його ступінь окислення) дозволяє розрізняти ізомери к-т однакового складу, напр. ізомери к-ти H 4 P 2 O 5 - к-ти

. Приклади Ф. к.:

-к-ти - фос-форноватістая ( гіпофосфорістая) H 3 PO 2 (ф- ла I), фосфін-ші кислоти RR'P (O) OH (II), фосфоністие кислоти RH 2 PO 2 ( III);

-к-та - гіподіфосфорная H 4 P 2 O 4 (IV);

-к-ти -фосфорістая H 3 PO 3 (V), фосфонової кислоти RP (O) (OH) 2 (VI);

-до -та - фосфорноватая (гіпофосфорная) H 4 P 2 O 6 (VII);

-к-та - фосфорна кислота (ортофосфорна) H 3 PO 4 (VIII).

В кристалічних. стані виділені к-ти: одноосновні H 3 PO 2 , (НРО 3 ) n ; двохосновні H 4 P 2 O 5

, H 4 P 2 O 6

; триосновні H 3 PO 4 , H 4 P 2 O 5

, H 4 P 2 O 6 ; чотирьохосновним H

4 P 2 O 7 ЧОЧ

); пятіосновная H

5 P 3 O 8 ; шестіосновная H

6 P 6 O 12 [циклич. , Або -к-та].

аніонів конденсацією H

3 PO 4 з відщепленням води отримують конденсовані к-ти, в молекулах яких брало тетраедріч. групи PO 4 , з'єднані між собою через загальний атом О, утворюють ланцюга (поліфосфорниє к-ти), кільця (м е -тафосфорние к-ти), розгалужені структури (ультрафосфорние к-ти): при

і Р

nc -к-ти невиразні, Молярна ставлення H 2 O: P 2 O 5 = R в гомологічен.ряду P nc -к-т не змінюється ( R = 1), -в ряду Р n -к-т при зростанні nуменьшается в межах . При

к-ти є сумішами, склад яких брало характеризується молекулярно-масовим розподілом аніонів. У міру зменшення Rсмесі збагачуються вищими к-тами, при цьому в'язкість к-т збільшується аж до утворення твердої маси. Поблизу значення R = 1 в сумішах з'являються Р

nc -к-ти, а також ультрафосфорние к-ти сітчастого будови (область їх існування 1, 2 R

0, 7). Як товарного продукту випускають помірно в'язку фосфорну к-ту (2, 5 > R>

1, 5), з до-рій одержують рідкі добрива і комплексні добрива. В медицині використовують аденозінфосфорниє кислоти (орг. Р n -к-ти), в орг. синтезі-кінців. поліфосфорниє к-ти. Індивідуальні к-ти [хроматог-рафіческіе чисті H 5 P 3 O 10 , (НРО 3 ) 3 і ін.] зазвичай отримують з солей іонним обміном у вигляді разб. водних розчинів, де вони поступово руйнуються за схемою: . Це сильні або середньої сили до-ти: для Р

3

-к-ти рК

2 1, 2, рК 3 > 2, 1, рК 4 5, 7, рК 5 8, 6; для P 4 з -к-тиI рК 1 2, 6, рК 2 6, 4, рК 3 8, 8, рК 4 11, 4. Існують конденсовані Ф. к. с різним поєднанням атомів P в разл. ступенях окислення. До них м. Б. віднесені ізомери тріфосфорной к-т H 5 P 3 O 9

і , H 5 P 3 O 8

. Відомі надфосфорние к-ти з термінальною або серединної пероксо-групою: пероксофосфорная (IX), пероксопірофосфорная

Фосфорноеатістая к-та H 3 PO 2 : т. Пл. 26, 5 0

C; плотн. 1, 49 г / см

3 ; -608, 2 кДж / моль; До 8, 9 Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.