Фосфоровмісних гетероциклів

, гетероцікліч. Соед., Що містять в циклі в якості гетероатома один або кілька. Атомів фосфору (поряд з ін. гетероатомами або без них).

Називають Ф. р за правилами номенклатури гетероциклічних сполук з використанням префікса "фосфо" (в деяких випадках "фОСФО" і "фосфор"; останній застосовують завжди, якщо корінь починається з букв "ін"). Цифрові індекси вказують положення заступників в кільці. Напр.: сполуки. I зв. фОСФО ран, соед. II - 1, 2-оксафосфетан, соед. III -1, 2, 3-діазафосфолан, соед. IV- 1, 3, 2-діоксафосфорінан, соед. V - 3-метил-2-метокси-4 етил-1, 3, 2-оксаазафосфорі-нан, соед. VI - фосфоли, соед. VII - фосфорин.

Наїб. детально вивчені моноцікліч. Ф. р Насичені моноцікліч . Ф. р багато в чому нагадують по св-вам відповідні ацікліч. з'єднання. Так, сполуки. VIII і IX виявляють приблизно однакову схильність до окислення, суль-фурізаціі, алкілування. Обидва реагують зі спиртами з розривом зв'язку P-N. Однак ацікліч. соед. легко обмінює на алкокси все три амідогруппи, а циклічні -тільки одну (екзоцікліческую); ін. групи також можуть брати участь в обміні, але в більш жорстких умовах.

реакції. здатність таких гетероциклів залежить і від їх геометрії. Так, стереоизомер X з аксіальної алкоксильной групою легше окислюється по атому P, ніж стереоизомер XI з такою ж групою в екваторіальному положенні.

Розмір кільця в Ф. р також визначає ряд св-в цих з'єднань. Як правило, 1, 3, 2-діоксафосфорінани (6-член-ні гетероцикли) є більш електронодонорними соед. , Ніж подібні 1, 3, 2-діоксафосфолани (5-членні гетероцикли).

Ф. м, що містять в циклі зв'язку P-O, можуть Полімеризується-тися. Каталізатори такого процесу - алкілгалогеніду, "включають" механізм Арбузова реакції, напр. :

Великим своєрідністю мають напружені біцікліч. Ф. р (напр., Сполуки. XII). Кутове напруга в зв'язках Про ЧP-O таких соед. призводить до зниження основності і нуклеофильности біцикло. З цієї причини біціклофосфіти більш стабільні, ніж тріалкілфосфіти. У цих соед. дуже легко (значно легше, ніж у тріалкілфосфатов) відбувається розрив зв'язку P-O при дії протонсо- тримають нуклеофілів; ця р-ція проявляє високу регіо-селективність, напр. :

Для отримання Ф. р використовують разл. р-ції, напр. :

Важливу роль в отриманні Ф. р грають фосфоефірную циклізації, напр. (В Ч підставу):

До Ф. р відносяться нек-риє дуже важливі прир. в-ва (напр., аденозинмонофосфат циклічний), лек. ср-ва, пестициди, ліганди для металокомплексних каталізаторів, мономери. Ф. р широко використовують в тонкому орг. синтезі.

Див. також Дігетерофосфолани, Дігетерофосфорінани.

Літ. : ПурделаД. , Вилчану Р., Хімія органічних сполук фосфору, пров. з рум. , M., 1972; Ніфантьев Е. Е., Завалішина А. І., «Успіхи хімії», 1982, т. 51, ст. 10, с. 1601-37; Черкасов Р. А. [и др.], «Успіхи хімії», 1982, т. 51, ст. 8, с. 1305-36; M a th ey R, "Topics phosphorus chemistry", 1980, v. 10, p. 1-128; Quin L., The heterocyclic chemistry of phosphorus systems based on the phosphorus-carbon bond, N. Y., 1981.

Е. Е. Ніфантьев.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред.І. Л. Кнунянц. 1988.