Фосфітна кислота АМІДИ

,

соед. загальної ф-ли (R 2 N) 3-n P (OH) n , де R = Alk, Ar; n = 0-2.

Наїб. значення мають похідні цих соед. - амідоефі-ри і галогенангідриди загальної ф-ли (R 2 N) n PX 3 _ n , де X = R ' O, R 3 SiO, Hal, R'S і ін.; n = 1-2. Похідні кислих Ф. к. А. -гідрофосфорільние соед. (R 2 N) n X 2-n P (O) H; n = 1-2.

Назв. Ф. к. А утворюються так само, як назв. Фосфіти органічних (один з префіксів - назв. Амидной групи).

Ф. к. а. - рідини, рідше - тверді речовини; розчин. в більшості орг. р-телеглядачам. Для їх ідентифікації використовують гл. обр. методи тонкошарової хроматографії і спектри ЯМР 31 Р, в яких брало спостерігається синглет в області 120, 135 і 145 м. д. - соотв. для (R 2 N) 3 P, RO (R ' 2 N) 2 P і (RO) 2 (R ' 2 N) P.

Важлива особливість Ф. к. А. - участь неподіленої електронної пари атома N у сполученні з атомом P, це проявляється в сильному укороченні зв'язку P-N і уплощении конфігурації атома азоту. Ф. к. А. - ефективні фосфорилюються ср-ва (ці р-ції катализируются слабкими к-тами):

Полярні ненасичені сполуки. впроваджуються по зв'язку P-N; іноді впровадження доповнюється подальшими процесами, напр. :

Аміди і їх похідні проявляють високу електронно-донорних здатність, вони легко окислюються, приєднують S і Se, утворюють комплекси з перехідними металами.

Амідоесріри фосфористої к-ти добре Алкілуючі по р-ції Арбузова.У деяких випадках через сильний електро-отрицат. впливу амідогрупп р-ція йде по ін. механізму (замість орг. радикала в молекулу вводиться атом галогену):

Для отримання похідних Ф. к. а. зазвичай використовують р-цію хлорангидридов ефірів фосфористої к-ти з вторинними амінами. Первинні аміни, як правило, утворюють аміди, схильні до диспропорціонування, напр. :

Ф. к. а. застосовують в тонкому орг. синтезі, при отриманні фосфоровмісних полімерів, як, ліганди в координаційних сполуках.

Літ. : Ніфантьев Е. Е., Хімія фосфорорганічних сполук, M., 1971, с. 90-103. Е. E. Ніфантьев.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.