Фосфонати-фосфатних ПЕРЕГРУПУВАННЯ

,

ізомеризація ефірів a-гідроксіалкілфосфонових к-т (утворюються по Абрамова реакції ) в ефіри фосфорної к-ти:

В р- цію вступають фосфонати з електроноакцепторними заступниками у атома с, пов'язаного з гідроксигрупа.

Р-ція екзотермічну, прискорюється в присутності. лужних каталізаторів (напр., алкоголята Na).

Перегрупування, подібна Ф. -ф. п., характерна і для ефірів

гідроксіалкілфосфінових к-т, фосфиноксидов і їх тіоаналогов. Схильність до перегрупування визначається електроноакцепторні характером заступника X і природою радикалів, пов'язаних з атомом P. Здатність до перегрупування зменшується в ряду: (С 4 Н 9 ) 2 Р (О)> > C 2 H 5 (C 2 H 5 O) P (O) > C 6 H 5 (C 2 H 5 O) P (O)> (C 2 H 5 O) 2 P (O)>> (C 2 H 5 ) 2 N ( C 2 H 5 O) P (O)> (C 2 H 5 O) 2 P (S).

Наїб. ймовірний механізм для Ф. -ф. п. і споріднених їй р-ций - трехцентровое перехідний стан з внутрімол. нуклеофіла. заміщенням у тетраедріч. атома P:

Перегрупування деяких ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ соед. відбувається при нагр. і супроводжується дегідрогалогеніро-ням, напр. :

Літ. :

Реакції і методи дослідження органічних сполук, кн. 19, M., 1968; Ніфантьев Е. Е., Хімія гідрофосфорільних з'єднань, M., 1983. І. В. Коновалова.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.