Фосфінових КИСЛОТИ

, соед. загальної ф-ли R 2 P (O) OH, де R - орг. радикал. Солі та ефіри Ф. к. Зв. фосфінати. За рідкісним винятком (напр., При R = CF 3 ) Ф. к. - кристал-лич. в-ва. Нижчі Ф. к. Добре розчин. в воді, зі збільшенням мовляв. м. R р-рімость в воді знижується і зростає р-рімость в орг. р-телеглядачам. Для аліфатіч. і ароматичних. Ф. к. Значення р До а в H 2 O 2, 3-3, 5 (в 80% -ному етанолі приблизно на дві одиниці вище). К-та (CF 3 ) 2 P (O) OH одна з наиб. сильних р До а <1).

В спектрі ЯМР 31 P хім. зрушення для Ф. к. знаходяться в області 22-75 м. д., смуга поглинання в ІК спектрі зв'язку P = O- в області 1140-1210 см -1 .

При 400 0 C Ф. к. Дегидратируются з утворенням ангідридів; при обробці Ф. к. діазоалканамі, тріалкілфосфітамі або спиртами у присутності. каталізаторів (карбодиїмідів, фе-ніларсоновой к-ти та ін.) утворюються повні ефіри; при дії COCl 2 , SOCl 2 або PCl 5 в еквімолярних кол-вах утворюються хлорангидріди, з надлишком PCl 5 або SF 4 - Діор-ганілтрігалогенфосфорани. Розрив зв'язків P Ч С спостерігається при дії лугу на Ф. к. С пергалогеналкільнимі радикалами. Відновлювачі перетворюють Ф. к. В фосфіни. Відомі численні р-ції Ф. к., Що супроводжуються модифікацією орг. радикала, а також алкілування і аці-лирование групи АЛЕ.

Ф. к. с незаміщеними алкільними і арильними радикалами зазвичай отримують з діорганілхлорфосфінов, амідо-діхлорфосфатов або діорганілфосфітов:

Ф.к. с різнойменними орг. радикалами можна отримувати за схемою:

Ф. к. утворюються також в р-ції H

3 PO 2 з олефінами, при окисленні R 2 P (S) SH, діорганілдіфосфіндісульфідов і вторинних фосфінів; в результаті приєднання фосфоністой і органілфосфоністих к-т до альдегідів і кетонів. Р-ція H 3 PO 2 з альдегідами і вторинними амінами приводить до a-аміноалкілзамещенним Ф. к., Напр. :

Ф. к. використовують в лаб. практиці.

Літ. :

Ніфантьев Е. E., Хімія фосфорорганічних сполук, M., 1971, с. 260-72; Crofts Р., в кн. : Organic phosphorus compounds, eds. G. Koso-lapoff, L. Maier, v. 6, N. Y., 1973, p. 1-209. G. І. Дрозд. Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.