ФОСГЕНІРОВАНІЕ

взаємодія орг. і неорг. з'єднань з фосгеном. Здійснюється як в газовій, так і в рідкій фазі.

Ф. первинних амінів призводить до Ізоціанат, вторинних - до N, N-дизаміщених карбамоілхлорідам (останні м. б. виділені з хорошим виходом), теоретичних - також до карбамоілхлорідам через проміжне утворення нестабільних катіонних комплексів, к-які при нагр. елімінує алкілхлорід. При надлишку аміну у всіх випадках утворюються заміщені похідні сечовини:

Ф. спиртів і фенолів протікає аналогічно р-ції з вторинними амінами з утворенням ХЛОРФОРМІАТИ, к-які при надлишку спирту перетворюються в відповідні алкіл-карбонати; р-ція протікає при підвищених т-рах у присутності. азотистих основ:

Фосген приєднується по кратному зв'язку вуглець-азот імін, імідокарбонатов, нітрилів, напр. :

При Ф. амідів карбонових кислот утворюються нітрили, N-мо-нозамещенних амідів - імідогалогеніди, N-заміщених формамід - ізоціаніди:

Ф. карбонових кислот дозволяє отримувати з хорошим виходом хлорангидріди:

З біфункціонального соед. фосген утворює циклич. продукти. Так, гідроксамові к-ти перетворюються в хлорфор-мілпроізводние, к-які далі циклизующихся;

-амінокислоти дають оксазолідін-2, 5-Діони (останні використовуються в пеп-тідном синтезі); гідразиди - 1, 3, 4-оксадіазолони; діоли -цікліч.карбонати:

З ароматич. соед. фосген реагує в умовах р-ції Фріделя-Крафтса з утворенням Бензофенон, напр. :

C 6 H 6 + COCl 2

C 6 H 5 COC 6 H 5

Літ. : Загальна органічна хімія, пер. з англ. , Т. 4, M., 1983, с. 550-56.

E. Ш. Каган.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.