Перкова РЕАКЦІЯ

отримання ефірів к-т пятивалентного P взаємодією a-галогенкарбонільних соед. з похідними к-т тривалентного P, що містять принаймні одну алкоксильной групу:

Р-цію проводять в вуглеводнях, спиртах, оцтової к-ті або без р-розчинника при т-рах від - 10 до 160 0 C. Продукти р-ції зазвичай є сумішшю цис- і транс -ізомерів. У разі змішаних ефірів (RO) 2 POR 'у вигляді алкілгалогеніду отщепляется радикал з меншою мовляв. масою. Реакц. здатність фосфорної компоненти знижується в ряду:

R 2 POR '> RP (OR') 2 > (RO) 3 P. В П. р. вступають разл. a-галогенкарбонільние соед. , В т. Ч. Похідні a-галогенкарбонових к-т і їх тіоаналогі, напр. :

реакції. здатність карбонільних соед. знижується в ряду: Cl

3 CHO> CHCl 2 CHO> CH 2 ClCHO. У разі a-галогенкето-нів поряд з П. р. здійснюється Арбузова реакція. При цьому переваг. протікання П. р. в залежності від природи галогену зростає в ряду: I

Для П. р. запропоновано дек. механізмів. По одному з них передбачається утворення промежут.фосфонієві соед. I:

П. р. застосовують у вироби, інсектицидів, напр. дихлор-фоса (CH

3 O) 2 P (О) OCH = CCl 2 ; ненасичені ефіри к-т фосфору м. б. використані в якості мономерів. Р-ція відкрита В. Перкова в 1952.

Літ ...

Владимирова І. Л ... трап А. Ф ... Ломакіна В. І., в кн. : Реакції і Mетод дослідження органічних сполук, кн. 16. M., 1966, с. 7-373. В. А. Гіляров. Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.