Перхлорат

, соед. , Що містять тетраедріч. угруповання ClO 4 . Умовно розрізняють іонні, ковалентні і координаційні П. В іонних П. -Сіль HClO 4 -група

негативно заряджена (заряд Ч1). До них відносяться П. лужних і щел. -зем. металів, а також мовляв. катіонів типу

,

, [M (H 2 O) n ] + і ін. В ковалентних П. група ClO 4 пов'язана з іншою частиною молекули ковалентним зв'язком через атом кисню (RЧОЧClO 3 ), вона має структуру тригональной піраміди, її заряд менше 1 (по абс. величині). До нековалентним П. відносяться хлорне к-та, її ангідрид Cl 2 O 7 і ефіри, П. галогенів. У більшості П. перехідних і неперехідних металів (крім лужних і щел. -зем.) Група ClO 4 пов'язана з атомом металу частково ковалентного координац. зв'язком через один, два або три атома О, будучи соотв. моно-, бі- і трідентатним Ліга-будинок. Характерне св-во таких П. -Здатність утворювати координаційні П. анионного типу

, де n = 2 Ч 8. Межі між групами П. несуворі; напр. , П. бору, Si, I, більшості металів (крім лужних і щел. -зем.) Можна віднести і до нековалентним і до координаційних, а П. срібла, Pb, Sc і РЗЕ - і до координаційних, і до іонним.

Спорідненість до електрону радикала ClO 4 дуже висока (5, 82 еВ). Радіус іона

0, 236 нм,

в газі -355, 6 кДж / моль, а в разб. водному розчині Ч129, 16 кДж / моль. Розпад всіх П. екзотермічен.

Хлорне кислота HЧОЧClO 3 -бесцв. летюча рідина, сильно димить на повітрі, в парах мономерна; довжини зв'язків ClЧОН 0, тисяча шістсот тридцять п'ять нм, Cl = O 0, 1408 нм, ОЧH 0, 098 нм, кути OClO 112, 8 °, HOClO 106, 2 °. Т. пл. -101 0 C, т. Кип. 106 0 C (з разл.); плотн. 1, 7608 г / см 3 ; ур-ня температурної залежності тиску пари lg p (мм рт. ст.) = 8, 175 Ч 2007 / T,

120, 5 Дж / (моль

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред . І. Л. Кнунянц. 1988.