ПЕНТАФТОР-2-АЗАПРОПЕН

CF 3 N = CF 2 , мовляв. м. 133, 02; бесцв. газ з різким запахом, т. пл. Ч131 0 C, т. Кип. Ч33, 5 про З. Легко реагує з нуклеофіла. агентами (вода, спирти, аміни, меркаптани, тріалкілфосфіти і т. п.), утворюючи продукти заміщення атомів F, рідше - продукти приєднання, напр. :

З аніоном F Ч утворює азаніон (CF 3 ) 2 N Ч , к-рий легко перетворюється. в разл. соед. , Що містять біс - (трифторметил) -аминогруппами. При дії каталитич. кол-в F Ч утворюється димер CF 3 N = CFN (CF 3 ) 2 . C Перфторолефіни П. дають "содімери", напр. : З перфторізобутіленом- CF 3 N = = CFC (CF 3 ) 3 (у присутності. CsF) або (CF 3 ) 2 NCF = C (CF 3 ) 2 (у присутності. SbF 5 ).

Отримують П. пиролизом сополимера тетрафторетилену з тріфторнітрозометаном (400-800 0 C) або піролізом 6іс - (трифторметил) карбамоілфторіда (CF 3 ) 2 NCOF (> 500 0 C), а також взаємодій. пентахлор-2-азапропена CCl 3 N = CCl 2 , або хлорциана з фторидами лужних металів.

Застосовують П. в лаб. практиці для синтезу разл. азотовмісних фторорганіч. з'єднань. П. токсичний.

Е. М. Рохлін.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.