Озоностойкості

здатність в-в і матеріалів зберігати незмінними свої св-ва при дії озону.

Наїб. схильні до руйнування вироби з деформованих (розтягуються) гум на основі поліізопрену, полібутадієну і їх кополімерів. О. гум характеризується часом до появи тріщин або до повного руйнування зразка при разл. концентраціях озону з послід, екстраполяцією на його концентрацію в атмосфері [(2-6)

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.