Оксикислотами

(гідроксікарбоновие к-ти, гідроксікіс-лоти), містять в молекулі карбоксильну та гідроксилу-ву групи. У статті розглянуті алифатические О. (див. Також оксибензойних кислоти і Оксінафтойние кислоти). В залежності від взаємного розташування груп ВІН і СООН розрізняють

Число груп СООН визначає основність О., а число груп ОН (включаючи ОН в СООН) -їх валентність. Мн. природні О. містять один або кілька. асиметричний. атомів С і існують у вигляді оптичних. ізомерів.

Про. широко поширені в природі, їх залишки входять до складу сфинголипидов тварин і рослин.

Про. - кристалічні. в-ва, нижчі О. через сильну гігроскопічності - густі сиропообразниє рідини, добре розчин. в воді. Фіз. св-ва деяких О. представлені в таблиці. О. вступають в р-ції, характерні для карбонових кислот і спиртів, мають також специфічний. св-вами. Вони сильніші к-ти, ніж відповідні карбонові. Це пояснюється існуванням внутрімол. водневого зв'язку між групами ОН і СООН в

і

-О. ; сильнішу водневу зв'язок утворює карбоксилат-аніон, що виходить при дисоціації О. Підвищенню кислотності сприяє також індуктивний ефект групи ОН.

-О. при нагр. дегідратів-ються з утворенням лактид;

-О. з третинної групою ОН при нагр. утворюють кетони і

-непредельной к-ти, а при окисленні (КМnО 4 , Н 2 СRO 4 і ін.) -кетони, напр. :

З солями деяких металів, напр. Fe (III), Cu (II),

-О. дають комплекси.

-О. при нагр. або при дії к-т дегидратируются з утворенням

-ненасищ. к-т, у присутності. основних каталізаторів зазнають ретроальдольное розкладання, напр. :

і

-О. при нагр. , А також при дії водо-віднімають агентів [(СН 3 СО) 2 О, СОСl 2 , карбодиїмідів] утворюють лактони, при цьому

і

-О. мимовільний:

Освіта лактонов з більш віддаленої групою ОН (більше 7 атомів С в молекулі) утруднено; їх отримують нагріванням

Про. в сільноразбавленних, розчинах, а також активированием груп ОН та СООН з промежут. утворенням активних ефірів.

властивості ДЕЯКИХ гідроксикислота

З'єднання

Мол. м.

Т. пл. , ° С

Т. кип. , ° С (мм

рт. Ст.)

До

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.