Оксидоредуктази

клас ферментів, що каталізують оборотні окислить. -Відновити. р-ції, в яких брало відбувається перенос відновить. еквівалентів (двох атомів Н, двох електронів або гідрид-іона Н - ) від відновника (специфічний. субстрат р-ції) до окислювача (відносно не-специфічний. субстрат), напр. :

АН 2 - відновник, В - окислювач

Підкласи О. (їх 17) сформовані за типом окисляемого в-ва (відновника), подподкласса - по типу окислювача (акцептора відновить. Еквівалента). О. всіх подподклас-сов, для яких брало акцептором служить не Про 2 , а будь-який ін. Соед. , Наз. дегідрогеназ, або редуктази, якщо акцептор Про 2 - оксидазами. У тих випадках, коли атом Про включається до складу субстрату, ферменти зв. оксигенази (при включенні в молекулу одного атома Про монооксіге-назамі, двох атомів О-диоксигеназа), якщо атом Про включається у вигляді групи ОН-гідроксилази.

До О. належить велика група ферментів (бл. 20% від загального їх числа). Багато О. (бл. 170 ферментів) в якості акцепторів використовують нікотинамідні коферменти (див. Ніацин ) - никотинамидадениндинуклеотид (НАД) і нікотин-амідаденіндінуклеотідфосфат (НАДФ). Ці дегідрогена-зи (напр., ал'дегіддегідрогеназа, лактатдегидрогеназа ) виконують важливі ф-ції, беручи участь в гликолизе, диханні, бродінні, а також на початковому етапі окислить, розпаду амінокислот при деградації білків .Нек-риє дегідрогена-зи амінокислот (напр., глутаматдегідрогеназа ) можуть каталізувати синтез амінокислот, беручи участь в асиміляції NH 3 мікроорганізмами і рослинами. Вважається, що відновить. еквіваленти від відновленого НАД (т. е. від НАДН) переносяться в клітці на Про 2 через дихат. ланцюг перенесення електронів (див. Окислювальне фосфорилування), де своб. енергія цих еквівалентів витрачається для запасання енергії у вигляді макроергіч. зв'язку АТФ; відновить. еквіваленти НАДФН витрачаються для біосінтетіч. цілей.

Ряд дегидрогеназ як акцептора містить хімічно міцно пов'язаний з ферментом флавинмононуклеотид або флавінаденіндінуклеотід (соотв. ФМН і ФАД; см. Рибофлавін). В таких флавопротеїдів ФМН або ФАД відновлюються в результаті окислення НАДН або НАДФН, а потім передають відновить. еквіваленти ін. компонентів ланцюга перенесення електронів при диханні, напр. цитохромам або безпосередньо на Про 2 . Др. продукт р-ций, що каталізуються флавопротеіднимі О., Н 2 Про 2 . Ферменти, що використовують Н 2 Про 2 в якості акцепторів відновить. еквівалентів (напр., каталаза), ІАЗ. пероксидазами. (Див. Також глутатіонредуктаза, ЛІПОКСИГЕНАЗИ, монофеноли-монооксигенази, нитратредуктаза, рибонуклеозид-діфос-фат-редуктази, Сукцинатдегідрогеназа, Супероксіддісму-тази, Тетрагідрофолатдегідрогеназа, Трансгідроге-наза, Цитохром-с-оксидаза. )

Літ. : Д і до с о н М., У е б б Е., Ферменти, пров. з англ. , Т. 2, М., 1982, гл. 7 і 9; Кретович В. Л., Біохімія рослин, 2 видавництва. , М., 1986. З. С. Каган.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.