ОКСІДІФЕНІЛАМІНИ

(гідроксідіфеніламіни), мовляв. м. 185, 22. Розрізняють 2-, 3- і 4-Н. Все Н. -бесцв. кристали (див. табл.); добре розчин. в етанолі, діетиловому ефірі, ацетоні, погано-в воді.

Про. мають св-вами фенолів і вторинних ароматичних. амінів. При обробці СО 2 при підвищ. т-ре О. карбоксилу-ються в положення, сусіднє з групою ОН. При взаємодій. з оцтовим ангідридом ацетилюється по аминогруппе, з бензоїлхлориду в піридині бензоіліруются по гідрокси-групі.

У промисловості знаходять застосування 3- і 4-О. Перші отримують нагріванням 3-амінофенола з гідрохлоридом аніліну при 210-215 ° С, другі - конденсацією 4-амінофенола з аніліном при 170-200 ° С у присутності. NH 4 Cl.

Др. способи синтезу О.: 2-О. отримують нагріванням пірокатехіна з аніліном при 180 ° С у присутності. СаСl 2 в атмосфері СО 2 або нагріванням 2-амінофенола з бромбензол у присутності. CuI; 3-O. -нагреваніем резорцина з аніліном в

властивості ГІДРОКСІДІФЕНІЛАМІНОВ

З'єднання

Т. пл. , ° С

Т. кип. , ° С

, Кл

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.