ОКСАЛОАЦЕТАТДЕКАРБОКСІЛАЗА

(оксалоацетат-карбоксилаза), фермент класу ЛіАЗ, що каталізує Декар-боксілірованіе щавелевоуксусной к-ти (оксалоацетата) з утворенням піровиноградної к-ти (пірувату):

НООСС (О) СН 2 СООН

СН 3 с (О) СООН + СО 2

Молекула О. з бактерій Klebsiella aerogenes складається з трьох субодиниць з мовляв. м. 65, 34 і 12 тис.; активується Na + (іони Li + ,

, Rb + , Cs + і К + не впливають на активність ферменту). В р-ції, що каталізує цим ферментом, зберігається конфігурація хіральних центру. У мн. мікроорганізмів (напр., у Aerobacter aerogenes) коферментом О. є біотин, а сам фермент міцно пов'язаний з цито-плазматіч. мембраною (більшість ферментів, виділених з бактеріальних джерел, також пов'язані з мембранами).

Про. виявлена ​​у тварин і у мікроорганізмів. Вона грає важливу роль в катаболизме промежут. продуктів циклу трикарбонових к-т.

Літ. : Moss J., Lane М. D., "Adv. Enzymol.", 1971, v. 35, p. 321-442; Wood H. G., Barden R. E., "Ann. Rev. Biochem.", 1977, v. 46, p. 385-413; Schwarz E., Oesterhelt D., "The EMBO J.", 1985, v. 4, № 6, p. 1599-1603.

А. Г. Габіб, Е. А. Толоса.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.