ОРТО, МЕТА, ПАРА

(скорочено о, м, п ), позначення положення двох заступників гл. обр. в бензольному ядрі (1, 2-орто, 1, 3-мета, 1, 4-пара). Аналогічні позначення прийняті також при найменуванні сполуки. ментанового ряду. Префікси "орто" і "мета" використовують в тривіальних назв. к-т і їх похідних з разл. ступенем гідратації. Орто-форми - к-ти, що містять макс. число груп ОН при центр. атомі, напр. Н 4 SiO 4 [Si (ОН) 4 ] -ортокремніевая к-та, або гидратирующие. форми деяких орг. к-т, напр. НС (ОН) 3 - орто-мурашина к-та, С (ОН) 4 - ортоугольная к-та (зазначені к-ти стійкі в вигляді ефірів; см. Ортоефіри ). Метаформ к-т-дегідратірующая. форми ортокіслот, напр. H 2 SiO 3 метил-кремнієва к-та.

Префікс "пара" використовують для позначення продуктів полімеризації, напр. (CN) n-параціан, (СН 3 СНО) n-паральдегід.

Префікси "орто" і "пара" застосовують для позначення двох станів водню.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.