ОЛІГОАМІДИ

(версаміди, версалони, генаміди, ей-редура, ейреміди, ейрелони і ін.) {ЧHNЧ Ч [Ч (CH 2 ) n NHЧ] m ЧCORCOЧ} х , рідкі [мовляв. м. 600-3000; h (5-50)

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.