НОРВАЛІН

(2-амінопентановая к-та, a-аміновалеріановой к-та, Nva) CH 3 CH 2 CH 2 CH (NH 2 ) COOH, мовляв. м. 117, 15; бесцв. кристали. Для D, L-, L- і DH. т. пл. соотв. 303, 305 і 307 ° С; для LH. [a] D 20 + 23 ° С, для DH. [a] D 20 -24, 2 ° (концентрація L- і D-форми 10 г в 100 мл 20% -ної НСl). Н. розчин. у воді, практично не розчин. в етанолс, діетиловому ефірі і етилацетаті. При 25 ° С р a 2, 36 (СООН) і 9, 72 (NH 2 ); РІ 6, 04. Стереоізомери Н. мають різний смак: LH. гіркий, DH. солодкий. За хім. св-вам Н. типова алі-Фатич. a -аминокислотам; в складі бeлкoв що невиявлений. Яв ляется в організмі тварин антагоністом валина і лейцину. Отримують Н. зазвичай з 2-бромпентановой к-ти або етилового ефіру 2-ацетілпентановой к-ти. Використовують для синтезу аналогів біологічно активних пептидів. В. В. Басьо. Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.