НІТРОЗОНАФТОЛИ

(гідроксінітрозонафталіни), соед. загальної ф-ли З 10 Н 8 - ( n + m ) (ОН) n (NO) m . Практичний. значення мають сполуки. з п = т = 1, мовляв. м. 173, 14-2-нитрозо-1 -нафтол, 1-нитрозо-2-нафтол та 4-нитрозо-1-нафтол (ф-ли I-III соотв.) Існують, як правило, у вигляді суміші двох таутомерів -нітрозоформи і хіноноксімной форми (напр., ф-ли IV); для сполуки. III переважає перша форма, а для сполуки. I і II - остання. Кристали жовтого кольору (див. Табл.); добре розчин. в більшості орг. р-телеглядачам, розчинах лугів, не розчин. в воді. Мають св-вами

нафтолов і ароматичних. нітрозосоедінелій.

Окислення Н. разб. HNO

3 , K 3 [Fe (CN) 6 ] в лужному середовищі або FeCl 3 призводить до утворення відповідних нітронафтолов, окислення конц . HNO 3 -до утворення також і дінітропроізводних. Так, при обробці конц. HNO 3 соед. I перетворюється. в 2, 4-динитро-1 -нафтол, соед. II-в 1, 6-динитро-2-нафтол. Відновлення Н. оловом в НСl або

властивості ДЕЯКИХ НІТРОЗОНАФТОЛОВ

фенилгидразином призводить до відповідних амінонаф-толам; відновлення гідросульфітом лужних металів в кислому середовищі-к

амінонафтолсульфокіслотам. Так, з соед. II отримують 1-аміно-2-гідроксінафталін-4-сульфо-кислоту, а з соед. 1-2-аміно-1-гідроксінафталін-4-суль-фокіслоту. При дії Сl 2 на соед. II спочатку відбувається заміщення атома водню в положенні 3 з утворенням