Азотної кислоти

HNO 2 , бесцв. в-во, що існує у вигляді пари або водного розчину. Нагрівання парів або їх конденсація, а також концентрування водних розчинів призводять до розкладання А. к.: В парах-за р-ції 2HNO 2

NO + NO 2 + Н 2 О, в p-pe-3HNO 2 HNO

3 + 2NO + Н 2 Про. Сильні неорг. к-ти каталізують розкладання. А. к. Існує в двох таутомерних формах: і НОЧN = O (II), для кожної з яких брало відомі свої ряди комплексних соед. і орг. похідних, що містять соотв. нітрогрупу NO

2 і нітрітогруппу ONO. При 298 К рівноважна суміш містить 0, 309 мольних часток I і 0, 691 мольних часток П. Для газоподібних I і II З Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.