НІОБІЙОРГАНІЧЕСКІЕ З'ЄДНАННЯ

,

містять зв'язок NbЧС. Поділяють на похідні карбонилов Nb і комплекси s- і p-типів. Такий поділ умовно; більшість синтезується. комплексів відносять одночасно до двох або всіх трьох типах. Для Н. с. характерні св-ва метало-орг. соед. перехідних металів. Формальна ступінь окислення Nb в Н. с. від + 5 до - 1.

Хімія Н. с. розвинена недостатньо широко. Осн. причина-висока хім. активність більшості соед. , Що ставить жорсткі вимоги до техніки експерименту.

Практично всі типи Н. с. синтезують з NbCl 5 . Так, відновить. карбонілюванням отримують [Nb (CO) 6 ] - ; з останнього фотохім. заміщенням-аніонні Н. с. [Nb (CO) 5 L] - , [Nb (CO) 4 (L 2 )] - , [Nb (CO) 2 (L 2 ) 2 ] - [L-фосфін, амін, етилен і ін ., L 2 = R 2 P (CH 2 ) 2 PR ' 2 ] і нейтральні сполуки . [Nb (CO) 2 (L 2 ) 2 X] (X = H, Hal, Alk, Ar, R 3 PAu, HgHal, RHg, R 3 Sn, R 3 Si і ін.).

З похідних карбонилов Nb наиб. важливий [Nb (CO)

4 Cp] (Ср = h 5 5 Н 5 ). Розроблено препаративні способи його синтезу з [Nb (CO) 6 ] - , NbCl 5 і [NbCl 4 Cp]; вивчені р-ції фотохім. заміщення 1-3 СО-лігандів на ін. ліганди: алкени, дієни, Алкіни, фосфорорг. молекули, аміни, сірковмісні групи і ін. З [Nb (CO) 4 Cp] отримано ряд бі- і поліядерних інтерметалліч.комплексів і сполуки. кластерного типу, напр. [{Nb (CO) 3 Cp} 2 (m-MR 2 ) 2 ], де М = Si, Ge, Sn, Pb; [Nb 3 (CO) 6 (m-CO) Cp 3 ] і ін. (Ц позначає місток-вий ліганд).

Серед Н. с. з орг. p-лігандами наиб. значення мають ніобоценовие комплекси трьох типів: [NbX

3 Cp 2 ], [NbX 2 Cp 2 ] і [Nb (L) XCp 2 ], де Х-разл. одноелектронні ліганди: гідриди, галогени, орг. радикали, метали та ін. В основі їх синтезу лежить р-ція між NaCp і NbCl s . При дії відновників з ніобоценових комплексів отримують разл. бісмсталлоцени, напр. соед. ф-л I і II. Н. с. з одноелектронних s-пов'язаними лигандами відомі для Nb в ступенях окислення +4 і + 5. Їх отримують обмінними р-ціями між галогенидами NbCl

5 , NbCl 4 Cp і [NbCl 2 Cp 2 ] і орг. соед. металів ([NbCl 4 Cp] отримують з NbCl 5 і [SnR 3 Cp]). Заміна атомів галогенів відбувається послідовно, тому вдається отримати похідні з неповністю заміщені атомами галогенів. Соед. термічно нестійкі. Відносно стабільні комплекси з об'ємними радикалами, в яких брало відсутні b-атоми Н. практичний. застосування Н. с. поки не знайшли. Літ. :

Методи елементоорганічеськой хімії. Підгрупи міді, скандію, титану, ванадію, хрому, марганцю, лантаноїди і актиноїди, кн. 1, під заг. ред. А. Н. Несмеянова, К. А. Кочешкова, М., 1974, с. 434-51; Labingcr J. A., в кн. : Comprehensive organometallic chemistry, ed. by G. Wilkinson, F. G. A. Stone, E. W. Abel, v. 3, N. Y., 1982, p. 705-78. Д. А. Лемeновскій. Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.