Несмеянова РЕАКЦІЯ

(Несмеянова діазометод), отримання ароматичних. металлоорг. соед. відновленням ме-талліч . порошком подвійних солей арілдіазонійгалогенідов і галогенідів металів:

М-n-валентний аріліруемий метал, М'-р-валентний метал-відновник, НАL-Сl (рідше Вr), т-зазвичай 1 або 2.

Як правило , використовують ртутьсодержащие солі діазо-ня, рідше-похідні Sb, Bi, Sn, Pb, Tl, As. В якості відновника застосовують Сu, Zn, Bi або Fe. Швидкість р-ції зростає зі збільшенням електронодонорні св-в заступника в ароматич. ядрі. Р-цію проводять при охолодженні в орг. р-телеглядачам або воді.

Осн. побічна р-ція-розкладання арілдіазоніевих солей з утворенням АrН і продуктів галогенування р-розчинника.

Механізм Н. р. включає дегалогенірованіе аниона подвійної солі металом-відновником з послід. елімінування N 2 і утворенням зв'язку МНС, напр. :

Модифікації методу: 1) отримання арілірованних похідних Sn, Pb або Tl розкладанням борофторідов діазо-ня металами-відновниками; 2) розкладання арілазо-карбонових кислот у присутності. галогенідів Hg, Sb або As за схемою

Н. р. застосовують в лаб. практиці. Р-ція відкрита А. Н. Несмеянова в 1929.

Літ. : Методи елементоорганічеськой хімії. Ртуть, під заг. ред. А. Н. Несмеянова і К. А. Кочешкова, М., 1965; Larock R., в кн. : New applications of organometallic reagents in organic synthesis, ed.by D. Seyferth, Amst, 1976, p. 257.

Г. І. Дрозд.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.