НeРНСТА РІВНЯННЯ

описує залежність рівноважного потенціалу електрода від термодинамич. активності (концентрації) потенціал-визначальних компонентів розчину електроліту. Нехай на межі електрод-р-р в рівноважних умовах протікає процес

де А, В, ..., L, М, ... -реагенти, v A , v B , ... , v L , v M , ... -їх стехіометріч. коеф. , "Число електронів, що беруть участь в р-ції. Для гальвані-потенціалу електрода (див. МІЖФАЗНОЇ скачки потенціалу ) Н. У. Записується у вигляді:

де D

M p j 0 постійна, R- газова постійна, т-т-ра, F- постійна Фарадея, з i , i , f i -> соотв. концентрації, активності і коеф. активності реагентів. Оскільки абс . значення гальвані-потенціалу неможливо визначити, часто наводиться аналогічне вираз для потенціалу електрода щодо певного електрода порівняння: де Е

0

-емпіріч. постійна, що залежить від вибору електрода порівняння. Використання концентрацій з i замість активностей а i в Н. у. можливо лише для разб. розчинів і при надлишку індиферентного електроліту. Н. у. вперше було отримано В. Нернстом в 1888 для окремого випадку системи метал М-іон M z +

( z-зарядове число іонів металу в р- ре) у вигляді: Літ. :

Корита І., Дворжак І., Богачкова В., Електрохімія, пров.з чеськ. , М., 1977; Дамаскін Б. Б., Петрий О. А., Основи теоретичної електрохімії, М., 1978.

Б. І. Подловченко. Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.