Вибір Редакції

Мисин Оксана


Мисин Оксана, актриса.
Закінчила музичне училище ім. Гнєсіних, ВТУ ім. М. С. Щепкіна (1985, курс М. І. Царьова).
До навчання в Щукінському училищі три роки працювала в Московському театрі-студії ім. В. Спесивцева. На даний момент - актриса МХАТ імені А. П. Чехова.
1987 рік літати ( см. ЧАС ЛІТАТИ)
1987 Навколишнє середовище ( см. МІСЦЕ ІСНУВАННЯ)
тисячу дев'ятсот вісімдесят вісім Міс мільйонерка ( см. Міс мільйонерша) 1 991 1000 доларів в одну сторону
( см. ТИСЯЧА дОЛАРІВ в оДНУ сТОРОНУ) 1 991 Нога
( см. НОГА) 1992 Міняли (
см. міняйли) 1993 Силует у вікні навпроти (
см. СИЛУЕТ в ВІКНІ НАВПАКИ) +1995 П'єса для пасажира (
см. П'ЄСА дЛЯ пАСАЖИРА) 2000 Каменська. Чужа маска 2001 Сімейні таємниці
(
см. СІМЕЙНІ ТАЄМНИЦІ (2001)) 2003 Бідний, бідний Павло (
см. БІДНИЙ, БІДНИЙ ПАВЛО ) Енциклопедія кіно. 2010.