Метилхлорид

(хлорметан, хлористий метил, хладон 40, фреон 40) СН 3 Сl, мовляв. м. 50, 49; бесцв. газ з солодкуватим запахом; т. пл. -96, 7 ° С, т. Кип. -23, 76 ° С; 4 ° 0, 912, щільність по повітрю 1, 74; D - 23, 7 1, 3712; енергія зв'язків СЧН 415, 9, СЧСl 332, 2 кДж / моль; довжина зв'язків СЧН 0, 111. СЧС1 0, 178 нм, кут НСН 110, 33 °; m 5, 54 . 10 -30 Кл . м; З ° для рідини при 20 ° С 1, 607, при 0 ° С 0, 774 і для пари при 100 ° С 0, 910 кДж / (кг . К); t крит 143, 1 ° С, р крит 6, 678 МПа, d КРТІ 363 г / см 3 ; DH 0 ісп 398 кДж / мг, DH 0 сгор -687, 01 кДж / кг, DH 0 обр - 81, 97 кДж / моль; S 0 289 234, 3 Дж / (моль . К); тиск пари при - 80 ° С 4, 0, при - 38 ° С 53, 32 кПа, при Про ° С 0, 26, при 20 ° С 0, 498 і при 100 ° С 3, 44 МПа; h рідини при 20 ° С 0, 183 мПа . с, пара при 20 ° С 10, 3 мкПа . с; у рідини при 20 ° С 16 мН / м; теплопровідності при 100 ° С 0, 01607 Вт / (м . К) (рідини-0, 192 Вт / (м . К); e при 21 ° С 1, 0109 ( рідини при -20 ° С-12, 6); добре розчин. в орг. р-телеглядачам, погано-в воді (0, 9% при 15 ° С), р-рімость води в М. 0, 026% при - 11, 5 ° с.

М. реагує з хлором в рідкій фазі під тиском у присутності. ініціаторів і в паровій фазі в обсязі в присутності. каталізаторів (активоване вугілля, пісок і ін.) з утворенням СН 2 Сl 2 і СНСl 3 . В аналогічних умовах відбувається бро-мування і йодування. Гідролізується водою до метанолу, при лужному гідролізі одночасно утворюється д -метіловий ефір. В присутності. Pd, Pt, Ni гідруван до метану. Реагує з NH 3 в спиртовому розчині або в газовій фазі, утворюючи в залежності від умов р-ції в різному співвідношенні метил, диметил-, триметиламіну, тетраметіламмо-нійхлорід і гідрохлориди амінів.З третинними амінами дає четвертинні похідні. З ціанідами і Na 2 S реагують з утворенням соотв. нітрилів і діметілсульфі-да. В присутності. АlСl 3 Алкілуючі ароматич. з'єднання. З металеві. Na вступає в р-цію Вюрца, з Mg утворює реактив Гриньяра. У газовій фазі в присутності. АlСl 3 реагує з СО з утворенням ацетилхлориду.

М. отримують взаємодій. метанолу з НСl в газовій або рідкій фазі в присутності. каталізаторів. Від побічного продукту - диметилового ефіру - очищають обробкою конц. H 2 SO 4 . М. б. також отримано хлоруванням метану і взаємодій. Метилацетат з НСl.

М. транспортують в спеціально обладнаних залізничних цистернах, призначених для перевезення зріджених газів, в балонах і контейнерах ємністю 400, 800 і 1000 л.

Застосовують М. для вироб-ва тетраметілсвінца, метил-целюлози, метілхлорсіланов, в невеликих кол-вах-для отримання четвертинних амонієвих підстав. Використовують як р-телеглядачам при отриманні бутилкаучуку.

Т доп <0 ° С, т. Самовоспл. 632 ° С, КПВ 7, 6-19, 0% (за обсягом); ГДК 5 мг / м 3 .

Вироби, в США 375 тис. Т / рік (1986).

Літ. : Промислові хлорорганіческіс продукти, Довідник, під ред. Л. А. Ошин, М., 1978; Трегср Ю. А., Карташов Л. М., Кришталь Н. Ф., Основні хлороргаяіческіе розчинники, М., 1984. Ю. А. Тренер.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.