МЕТІЛДІХЛОРФОСФАТ

(метиловий ефір діхлорангід-ріда фосфорної к-ти) СН 3 ОР (О) Сl 2 , мовляв. м. 148, 91; бесцв. рідина з різким запахом; т. кип. 52 ° С / 14мм рт. ст. ; d 20 4 1, 4878; D 20 1, 4344; розчин. в інертних орг. р-телеглядачам. Молекула має форму спотвореного тетраедра. Довжини зв'язків Р = О, РЧСl, СЧО і СЧН соотв. 0, +1456, 0, 1992, 0, 1431 і 0, 1092 нм. Кути СlРСl, СlРО, РОС та ОСH соотв. 103, 6, 102, 8, 117, 8 і 112, 2 °.

М. димить у вологому повітрі, бурхливо реагує з водою (утворюються переважно. поліфосфати), к-тами і лугами; метіліруется третинні аміни. При 140-150 ° С повільно розкладається з утворенням СН 3 Сl, поліфосфатів та продуктів диспропорционирования. М. типовий представник галогенфосфатов; для нього наиб. характерні р-ції заміщення атомів Сl, напр. :

Зазвичай М. отримують взаємодій. РОСl 3 з СН 3 ОН в середовищі інертного р-розчинника. При цьому утворюється НСl віддувають інертним газом, а М. виділяють перегонкою при зниженому тиску. Вихід ок. 100%. Др. способи отримання: дія Сl 2 на (СН 3 О) 2 РСl; р-ція метоксісіланов з РОСl 3 ; окислення СН 3 ОРСl 2 .

М. -промежут. продукт в- пром. синтезі разл. фосфатів.

Літ. см. при ст. Метілдіхлорфосфонат. Г. І. Дрозд.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.