МЕТАНСУЛЬФОХЛОРІД

(хлорангидрид метансульфокі-слоти, мезілхлорід) CH 3 SO 2 Cl, мовляв. м. 114, 56; жовта рідина; т. пл. -32 ° С, т. Кип. 164 ° С; d 20 20 1, 485; D 20 1, 4518. розчин. в орг. р-телеглядачам, не розчин. в воді (повільно гідролізується). Легко гідролізується гарячою водою. При взаємодій. М. з CH 3 SO 3 Ag при 160 ° С утворюється ангідрид метансульфо-кислоти (CH 3 SO 2 ) 2 O, з сухим ZnF 2 при 160-170 ° с-CH 3 SO 2 F, з спиртовим розчином NН 3 -метансульфамід, з первинними або вторинними амінами - відповідні сульфаміди, напр. :

Обробка спиртів М. в піридині при 0 ° С призводить до утворення ефірів метансульфокіслоти (мезілат). Синтез мезілат, що каталізує третинними амінами, протікає через освіту реакційноздатного суль-фена:

Первинні спиртові групи реагують з М. швидше вторинних, що дозволяє широко використовувати дану р-цію в хімії вуглеводів і стероїдів. Так, метил-a, D-глю-копіранозід з еквімолярних кол-вом М. утворює 6-О-ме-зілпроізводное, з надлишком М. -2, 3, 4, 6-тетрамезільное похідне; р-ція метил-a, D-глюкопіранозид з двома еквівалентами М. в ДМФА призводить до селективного заміщення первинної спиртової групи на атом хлору (Mes = CH 3 S0 2 ):

М. використовують в орг. синтезі для елімінування ві-цінальних заступників I і ОН; напр. , Р-ція М. з йод-гідроксілактоном (ф-ла I) в сухому піридині призводить до ненасичений. ЛАКТОН (II):

Ця р-ція є ключовою стадією синтезу простаглан-динов А.При обробці аллілових спиртів М. у присутності. LiCl в суміші ДМФА і 2, 4, 6-коллідіна утворюються аллил-хлориди. В р-ціях Фріду ля - Крафтса М. дає відповідні метилсульфоніл, напр. :

М. використовують для захисту груп ОН в поліпептидах, що містять залишки гідроксісодержащіх амінокислот.

М. отримують обробкою техн. CH

3 SO 3 H тіонілхлорі-будинок, а також РСl 5 . М. -лакріматор, подразнює шкіру; т. воспл. 110 ° С.

Літ. :

Фізер Л., Фізер М., Реагенти для органічного синтезу, пров. з англ. , М., 1970-78, т. 2, с. 250-53; т. 5, с. 286-87; т. 7, с. 324-25. А. А. Дудинов.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.