Вибір Редакції

МЕТАЛЕВІ З'ЄДНАННЯ

(Металліди), мають металеві. св-вами, зокрема електричні. провідність, що обумовлено металеві. характером хім. зв'язку. До М. с. відносяться сполуки. металів один з одним - інтер-Металліди і мн. соед. металів (в осн. перехідних) з неметалами. Металеві. св-ва зазвичай сильніше виявляються в багатьох металами соед. -нізшіх карбідах, нітриду, сульфідах, оксиди і т. д.

До М. с. відносяться фази впровадження (фази Хегга), структура яких брало складається з атомів металу, розташованих так само, як і в характерних для металів щільних упаковках (гексагoн., гранецентрір. або об'емноцентрір. кубич.), а атоми неметалів (Н, N, С, в, Р, О) розташовані в порожнинах цієї щільної упаковки. Фази впровадження можуть утворюватися, якщо відношення радіусів атомів металу і неметалла одно-менш 0, 59 (правило Хегга). Коли це відношення більше 0, 59, виникають більш складні структури. У фазах впровадження, як правило, підгратках атомів металу відрізняється від структури вихідного металу. Так, у кароідов Ti і V типу MX гранецентрір. кубич. кристаллич. решітка (хоча ці метали не кристалізуються в такій решітці). Для фаз впровадження характерне утворення більш-менш широких областей гомогенності, верх. кордоном яких брало є стехіометріч. склад.

Фази складу М 4 Х зазвичай мають кубич.гранецентрір. підгратках металеві. атомів, М 2 Х-гексагон. компактну, MX-кубічну (гранецентрір. або об'емноцентрір.) або просту гексагональну. Т. к. В плотнейших гексагoн. і кубич. упаковках число октаедріч. пустот дорівнює числу металеві. атомів, а число тетраедричних - удвічі більше, при розміщенні атомів неметалів в октаедріч. пустотах граничний склад відповідає ф-ле MX, в тетраедричних-МХ 2 . До фаз впровадження відносяться в осн. гідриди, карбіди, нітриди, частково оксиди, Фосфіди і бориди перехідних металів.

Силіциди, германіди і т. П. З-за великих атомних радіусів неметалла, як правило, не утворюють фази впровадження, однак і серед них є сполуки. з металоподібними структурами (типу b-W). Нижчі сульфіди, селеніди, Арсе-Ніди перехідних металів (зокрема, зі структурами типу NaCl або NiAs) часто мають металеві. св-вами. Близький до фаз впровадження характер мають бронзи оксидні.

До М. с. відносяться багато т. зв. ф о з и Ц і н т л я -бінарние, потрійні і більш складні сполуки. , Що включають наиб. активні s-метали поряд з металами і неметалами IIIa-VIa гр. , Що характеризуються утворенням груп однакових атомів (металу або неметалла). Приклади фаз Цінтля - вищі бориди (САВ 6 з октаедріч. Угрупованнями В 6 і ін.), Li 21 Si 5 , в к-ром м. б. виділені групи [Li 22 Si 4 ] 6 + і [Li 20 Si 6 ] 4 , подвійний силицид Li 8 MgSi 6 , в к-ром існують групи Li 8 MgSi і кільцева група Si 5 .

До М. с. відносяться також надпровідникові соед. (Див.

надпровідники) - ф о з и Ш е в р е л я, напр. Mo 6 S 8 і сполуки. впровадження на його основі М х Мо 6 S 8 (напр., Cu 2 Mo 6 S 8 ), високотемпературні оксидні надпровідники, напр.Ba 2 YCu 3 O 0, 65+ x (при 0, 23 < х < 0, 3), фторидні надпровідники, напр. Hg 3 x AsF 6 , та ін. Літ. см. при статтях Інтерметаліди, Метали і ін.

П. І. Федоров. Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.