Лагідність, лагідний

"лагідність" - синонім таких понять, як "смиренність", "покірність", "незлобиво". Лагідному людині чужі зарозумілість і гнів. Так, Мойсей виявляв К. при несправедливих закидах Аарона та до Маріям (Чис 12: 3) ; Ісус Христос входить в Єрусалим як лагідний Цар (Мф 21: 5) , щоб без опору віддав Себе катування і розп'яття. Коли Бог звертається до нас зі Своїм словом, слід приймати його з К. (Як 1: 21) . Не можна гніватися навіть на тих людей, які виступають проти Бога; їх слід переконувати з К. (1Кор 4: 21; 2 Кор 10: 1; Гал 6: 1; 2 Тим 2: 25; 1 Пет 3: 15) . У НЗ слово "лагідність" часто вживається в одному ряду зі словами "утримання", "смирення", "терпіння" і "довготерпіння" (Гал 5: 23; Еф 4: 2; К 3: 12; 1 Тим 6: 11) ; в інших випадках його сенс вгадується (Мф 5: 5; 11: 29; Иак 3: 13) .

Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г. Майер. 1994.