МАЛАПРАДА РЕАКЦІЯ

селективне окислення йодною к-тій (використовують її дигідрат Н 5 IO 6 або перйодатом КIO 4 і К 3 Н 2 IO 6 в кислому середовищі) орг. соед. з віцінальним ОН-групами; протікає з розривом зв'язку між сусідніми гидроксилсодержащими атомами С і утворенням альдегідів і карбонових кислот. Аналогічно окислюються a-гідроксікетони, a-дикетони, a-аміноспірти, a-діаміни і ін. Сполуки. з віцінальним функц. групами:

СН 2 ОН (СНОН) n СН 2 ОН + ( п + 1) НIO 4 : 2НСНО + пНСООН + (п + 1) НIO 3 + Н 2 Про;

СН 2 (ОН) СНО + НIO 4 : НСНО + НСООН + НIO 3 ;

СН 3 СН (ОН) СН 2 ОН + НIO 4 : СН 3 СНО + НСНО + НIO 3 + Н 2 O;

СН 3 СОСОСН 3 + Н 5 IO 6 : 2СН 3 СООН + НIO 3 + Н 2 Про

одноатомні спирти, кетони і альдегіди в умовах М. р. що не окислюється. М. р. проводять при кімнатній т-рі або при охолодженні в слабокислих, нейтральних або слабколужних водних і водно-орг. розчинах. Окислення діолів відбувається за схемою:

Швидкість окислення залежить від рН середовища, структури і геом. конфігурації з'єднань. Так,


цис -ізомер похідних піранози окислюються значно швидше, ніж mpaнc- ізомери. Аналит. контроль М. р. здійснюється за визначенням не увійшло в р-цію надлишку IO 4 - , а також прямим визначенням продуктів р-ції - иодата, альдегідів і к-т (частіше формальдегіду і мурашиної к-ти).За цими даними можна отримати інформацію про кількість первинних і вторинних віцинальних спиртових груп і про кол-ве розщеплених СЧС-зв'язків окисленого полиола. Це дозволяє застосовувати М. р. не тільки для кількостей. визначення багатоатомних спиртів, в т. ч. діолів і поліолів при їх сумісній присутності (т. к. при окисленні діолів на відміну від поліолів утворюються тільки альдегіди), але і для встановлення будови вуглеводів, багатоатомних спиртів, стероїдів і їх похідних. Р-ція відкрита Л. Малапрадом в 1928 при окисленні a-діол. Літ. : Берка А., Вултерін Я., зика Я., Нові редокс-методи в аналітичній хімії, пер. з чеськ. , М., 1968, с. 114-27; Захаранс В. Я., "Изв. АН Латв. РСР, сер. Хім. Н.", 1982, № 1, с. 3-18. Р. А. Дубинський.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.