Маазія

Маазія (євр. "Твердиня Господня"):
1) пред-водій 24-ї священніч. черги за часів Давида (1Пар 24: 18) ;
2) священик, к-рий підписав обязат-во слідувати завіту за часів Неємії (Неєм 10: 8) .

Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г. Майер. 1994.