Лютеїнізуючого гормону

(лютропін), гормон гіпофіза. Являє собою глікопротеїн, молекула догрого побудована з 2 субодиниць - a (містить 89-96 амінокислотних залишків) і b (115-119 амінокислотних залишків), нековалентно пов'язаних один з одним; мовляв. м. ок. 30 тис. Число амінокислотних залишків в субодиниць коливається гл. обр. в залежності від видової приналежності гормону. Для субодиниць Л. р характерний високий вміст залишків проліну і дисульфідних зв'язків між залишками цистеїну. В р-ланцюга N-кінцевий амінокислотний залишок м. Б. ацілірованная по аминогруппе. Відома первинна структура a- і b-поліпептидних ланцюгів у Л. р людини і дек. видів тварин. Олігосахаридні ланцюга в Л. м (їх мовляв. М. Становить 16% від мовляв. М. Всієї молекули) приєднані до аспарагін за допомогою N-глікозидних зв'язків, причому a-субодиниця містить 2 олігосахаридні ланцюга, b - одну. До їх складу входять L-фукоза, D-галактоза, D-маноза, N-ацетилглюкозамин і N-ацетілгалактозамін. a-Субодиниці Л. р, тиреотропного і фолікулостимулюючого гормонів однієї видової приналежності відрізняються лише будовою вуглеводного компонента. Специфічність біол. дії трьох гормонів цілком визначається їх b-субодиницями, к-які у різних гормонів мають разл. структуру. Видові відмінності в будові Л. р щодо нечисленні. Ізольовані a- і b-субодиниці не володіють біол.активністю. Деглікозілірованний Л. р значно втрачає біол. активність і виявляє св-ва физиол. антагоніста нативного гормону. Біосинтез Л. р здійснюється з a- і b-субодиниць, к-які утворюються окремо з відповідних високомол. білків-попередників, амінокислотна послідовність яких брало кодується разл. генами. Освіта "зрілих" поліпептидних ланцюгів відбувається в результаті специфічний. протеолітіч. розщеплення білків-попередників. У жіночих особин Л. р стимулює овуляцію, розрив фолікула зі звільненням яйцеклітини і формування жовтого тіла, а також секрецію прогестерону. У чоловічому організмі Л. р стимулює ф-цію інтерстиціальних клітин сім'яників, в т. Ч. Секрецію ними чоловічого статевого гормону тестостерону. Зниження секреції Л. р призводить до порушення дітородної ф-ції і безпліддя. Л. р виділяють з гіпофізів тварин і людини. Літ. : Панков Ю. А., в кн. : Біохімія гормонів та гормональної регуляції, М., 1976. с. 44-93; Панков Ю. А., Карасьов В. С., "Біохімія". 1984. т. 49, ст. 1. с. 111-26; там же. 1984. т. 49, ст. 6, с. 1004-18; Pierce J. G., Parsons Т. F., "Ann. Rev. Biochem." 1981, v. 50. p. 465-95. А. А. Булатов.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.