Люмінесцентних АНАЛІЗ

сукупність методів аналізу, заснованих на явищі люмінесценції. Н АІБ. поширення набув аналіз, заснований на фотолюмінесценції досліджуваного в-ва, порушуємо УФ випромінюванням. Джерелами останнього служать кварцові газорозрядні ртутні або ксенонові лампи і УФ лазери. Pегістріруют люмінесценцію візуально, фотографічно або фотоелектричні за допомогою спектрографів, фотометров і спектрофотометрів. Л. а. підрозділяють на якісний і кількісний. Якостей. Л. а. проводять по спектрах люмінесценції. Його використовують, напр. , Для виявлення бітумів в породах, слідів люминесцирующих орг. і неорг. в-в в разл. об'єктах. Різновид якостей. Л. а. - сортовий аналіз, к-рий дозволяє виявляти невидимі при звичайному освітленні відмінності в досліджуваних об'єктах і використовується для встановлення сортності та якості стекол, насіння, с. -х. продукції, для визначення мінералів в породах, поверхневих і наскрізних дефектів, виявлення підробок, в криміналістиці і т. д. Количеств. Л. а. заснований на залежності інтенсивності люмінесценції від кол-ва люмінесцирующего в-ва. Розрізняють флуоресцентний, фосфоресцентних і хемілюмінесцентний аналізи. Флуоресцентний аналіз заснований на утворенні люмінесцентних комплексних соед. елементів з орг.реагентами, напр. гідроксипохідних флавона ( морін, кверцетин ), похідними трігідроксіфлуорона і гідроксіантрахінона, 8-оксихинолином, родамін і ін. Цей метод мало селективний, більшість реагентів - групові, лише люмогалліон специфічний для визначення Ga і люмомагнезон - Mg. Для збільшення селективності використовують екстракційно-флуоресцентний аналіз - передуватиме. поділ аналізованої суміші методом екстракції, а також охолодження розчинів до азотних і гелієвих т-р. В останньому випадку може виникнути фосфоресценція. Фосфоресцентних аналіз має велику селективність, т. К. Лише деякі катіони утворюють з орг. реагентами фосфоресцирующие комплекси, самі ж реагенти НЕ фосфоресцируют. Для реєстрації спектрів і інтенсивності фосфоресценції використовують фосфороскоп; при цьому флуоресценція не реєструється. Хемілюмінесцентний аналіз заснований на світінні, що виникає в результаті окислить. -Відновити. р-ций орг. в-в, напр. люминола, люцигенина і ін., З катіонами перехідних металів, напр. Fe (III), Co (II), Cu (II), Ni (II), Mn (II) і ін.; концентрацію останніх визначають по зміні інтенсивності світіння. Межа виявлення 5. 10 -7 %. За власною люмінесценції визначають U, лантаноїди та деякі перехідні елементи з великою селективність, т. К. Їх спектри в ряді випадків характеризуються структурою. Межі виявлення U в водах і геол. об'єктах при застосуванні кристаллофосфоров 5. 10 -7 -1. 10 -8 %; РЗЕ при використанні орг. реагентів 10 3 -10 -4 %, в крісталлофосфоров 10 -5 -10 -6 %; перехідних елементів (в т. ч. і платинових) в крісталлофосфоров 10 -5 -10 -6 %. Ртутеподобние іони (Tl + , Pb 2+ , Bi 3+ , Ті 4+ , As 3+ , Sb 3+ ) можна визначати по люмінесценції заморожених розчинів їх солей або в крісталлофосфоров з межею виявлення 10 -4 -10 -7 %.Застосування лазерів дозволяє знизити межі виявлення деяких елементів до 10 -13 %. Л. а. орг. соед. утруднений, т. к. їх спектри люмінесценції, як правило, неспецифічні. Однак запропоновані методи кількостей. визначення порфіринів, вітамінів, антибіотиків, хлорофілу та ін. в-в, в спектрах яких брало є типова смуги. При використанні лазерів межі виявлення досягають 10 -7 -10 -11 %. Ароматіч. соед. в заморожених розчинах аліфатіч. вуглеводнів при т-рах 77 До дають характерні для кожного соед. квазілінейчатие спектри люмінесценції (ефект Шпольського). Цей метод використовують для визначення поліцікліч. ароматич. вуглеводнів в екстрактах рослин, грунтів, продуктів харчування, гірських порід і т. д. з межею виявлення 10 -7 -10 -8 %, а також для визначення бензолу, його гомологів і похідних, ароматич. амінокислот при т-рах рідкого повітря, азоту, гелію в водно-сольовий матриці з межею виявлення 10 -4 -10 -6 %. Л. а. використовують в іммунохім. аналізі для визначення антитіл, гормонів, лек. препаратів, вірусних і бактеріальних антигенів за концентрацією комплексу антиген - антитіло. При цьому в імунній флуоресцентного аналізі до антитілу безпосередньо приєднують флуоресцирующие в-ва, напр. РЗЕ, флуоресцентні барвники (чутливість методу 10 -14 моль / л), а в иммуноферментном аналізі до антитілу приєднують фермент і в результаті ферментативної р-ції, що супроводжується біолюмінесценцією, визначають ферментативну активність (чутливість методу 10 -11 моль / л). Літ. : Паркер С., Фотолюмінесценція розчинів, пров. з англ. , М., 1972; Головіна А. П., Левшин Л. В., Хімічний люмінесцентний аналіз неорганічних речовин, М., 1978; Алексєєва Т. А., Теплицька Т. А., Спектрофлуоріметріческіе методи аналізу ароматичних вуглеводнів в природних і техногснних середовищах, Л., 1981, с. 215; Карякін А. В., п-Електрони гетероатомов в водневого зв'язку і люмінесценції, М., 1985, с. 135. А. В. Карякін. Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.