Вибір Редакції

ЛОУРeНСІЙ

(Lowrencium) Lr, мистецтв. радіоактивний хімічний. елемент III гр. периодич. системи, ат. н. 103; відноситься до актиноїдів. Стабільних ізотопів не має. Відомо 8 радіоактивних ізотопів 253 Lr, 254 Lr, 255 Lr, 256 Lr, 257 Lr, 258 Lr, 259 Lr, 260 Lr. наиб. долгоживущий ізотоп 260 Lr (T 1/2 180 с, a-випромінювач). Ймовірна конфігурація зовн. електронних оболонок атома 5f 14 6s 2 6p 6 6d7s 2 або 5f l4 6s 2 6p 6 7s 2 7p; ступінь окислення +3; іонний радіус Lr 3+ 0, 0921 нм. У вагових кол-вах Л. не отримано, і дослідження його св-в проводилися з одиничними атомами 256 Lr (T 1/2 35 с). Перші досліди з вивчення його хім. св-в вжито в СРСР; в 1968 було показано, що LrCl 3 по своїй летючості і здатності до адсорбції на пов-сті твердих тіл поводиться подібно трихлорид Cm, Cf і Fm. Ступінь окислювання Lr (+ 3) визначена вперше (у водних розчинах) в США в 1970 при екстракції комплексів Л. з теноілтріфторацетоном [2- (1, 3-діоксо-4, 4, 4-тріфторбутіл) тіофен] і метилізобутилкетоном. Ізотопи Л. отримують опроміненням мішені з Am, Cm, Bk або Cf прискореними іонами О, N, С, В. Перше повідомлення про відкриття Л. зроблено А. Гиорсо (США) в 1961. У 1963 комісія ІЮПАК затвердила запропонований амер. вченими назв. елемента "лоуренсій" в честь амер. фізика Е. Лоуренса. Дані амер. дослідників не підтвердилися. Перші надійні відомості про елемент 103 отримані в СРСР в 1965-67 Г. Н.Флерова з співробітниками. При опроміненні 243 А m іонами 18 Про утворювався ізотоп 256 103. Перед комісією ІЮПАК Флерів з співробітниками поставили питання про перейменування елемента 103 в Резерфорд (Rd). Пропозиція поки не прийнято. Літ. : Донець Є. Д., Друін В. А., Міхєєв В. Л., "Атомна енергія», 1968, т. 25, ст. 2, с. 87-94. Див. Також літ. при ст. Актиноїди. Б. Ф. Мясоєдов. Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.