Лобрі де Брейне-ВАН ЕКЕНСТЕЙНА РЕАКЦІЯ

ізомеризація цукрів, що включає епімерізацію альдоз і кетоз, а також взаємні превращ. останніх:


Протікає під дією розбавлених розчинів лугів, слабких орг. підстав (піридин, хінолін), анионитов, деяких ферментів, в ряді випадків під дією к-т, напр. винної, оцтової, лимонної, розведеної H 2 SO 4 і ін. Так, з D-глюкози в 0, 035% -ному розчині NaOH при 35 ° С за 100 ч утворюється суміш, яка містить 57% вихідної D-глюкози, 28% D-фруктози і 3% D-манози. Р-ції епімерізаціі протікають одночасно, але з разл. швидкостями; зазвичай найшвидша - епімерізація кетоз. Hаіб. повільна р-ція - превращ. альдоз в кетози. Підстави - більш ефективні каталізатори даних превращ. , Ніж до-ти, причому дія гідроксидів Ва і Са більш ефективно, ніж гідроксидів Na або К, а Са (ОН) 2 надає сильнішу каталитич. вплив, ніж Ва (ОН) 2 . Передбачається, що Л. - Е. р. протікає через стадію утворення Енола (ф-ла I). Побічні процеси - дегідратація вихідних сполуки. з утворенням 3-дезоксікетоз і сахаріновим к-т, деструкція Сахаров за типом ретроальдольного розпаду, утворення продуктів альдольної конденсації і ін. Л. -Е. р. використовують для отримання кетоз нагріванням альдоз в піридині (виходи 10-50%), напр. D-тагатози з D-галактози і D-псікози з D-Аллозия, а також для отримання деяких альдоз з їх більш доступних епімерів, напр.N-ацетил-D-маннозаміна з N-ацетил-D-глюкозаміну. Л. -Е. р. має велике значення в обміні вуглеводів в організмі. Так, під дією ферменту м'язів - тріозофосфатізомерази відбувається ізомеризація 3-фосфогліцерінового альдегіду в 1-фосфат дігідроксіацетона, під дією фосфогексоізомерази - превращ. глюкозо-6-фосфату у фруктозо-6-фосфат і т. п. Р-ція відкрита К. А. Лобрі де Брейне і В. А. ван Екенстейном в 1895. Літ. : Хімія вуглеводів. М., 1967; Степаненко Б. Н., Хімія і біохімія вуглеводів. Моносахариди, М., 1977, с. 160 61; Speck J. С, в кн. : Advances in carbohydrate chemistry, v. 13, N. Y., 1958. p. 63-103. Н. Е. Ніфантьев.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.