Ліпідного зонд

ліпіди, що несуть "репортерного" групи (мітки) - спінові, флуоресцентні та ін., - поведінка яких брало в досліджуваної системі можна реєструвати к. -л. методом (зазвичай спектральним). Осн. вимоги до матюками в Л. з. - чутливість до мікрооточення, можливість надійного спостереження за її поведінкою, внесення міткою в спостережувану систему мінім. збурень. наиб. часто застосовують спінові, флуоресцентні та фотореактивного мітки, а також мітки для спектроскопії ЯМР. Ліпіди, мічені радіоактивними атомами, до Л. з. зазвичай не відносять. Спінові (вільнорадикальні) Л. з. містять угруповання з неспареним електроном (застосовуються виключно нітроксильні радикали; см., напр., сполуки. ф-ли i). Параметри спектра ЕПР несуть інформацію про рухливості і орієнтації оточуючих Л. з. молекул і їх частин, про оточуючих електричні. і магн. полях (див. також спінових зонда метод ).


Флуоресцентні Л. з. містять угруповання, що обумовлює флуоресценцию соед. (II). Параметри спектрів таких Л. з. (Інтенсивність випускання, поляризація і ін.) Дозволяють отримувати дані про рухливості і впорядкованості окремих молекул і надмолекулярних структур (напр., Ділянок біол. Мембран), про взаємодій. молекул і св-вах оточення (напр., полярності) Л. з. у досліджуваній системі. Флуоресцентні Л. з. також застосовують для вивчення розподілу і метаболізму ліпідів в клітинах і тканинах.ЯМР-Л. з. містять атоми (напр., дейтерій, фтор) або угруповання (напр., фосфотіоновую; III), чиї сигнали ЯМР можуть бути виділені з сигналів компонентів досліджуваної системи. За допомогою таких Л. з. отримують інформацію про рухливості і впорядкованості молекул і їх частин, про анізотропії та деяких ін. св-вах, що вивчається. Тимчасова шкала (тимчасові інтервали, в межах яких брало руху мітки реєструються змінами спектральних параметрів) для спінових Л. з. становить зазвичай 10 -9 -10 -6 с, флуоресцентних - 10 -10 -10 -6 с, ЯМР-Л. з. -10 -6 -10 -4 с. Є методи, к-які можуть розширити ці межі до 10 -12 -10 -13 с. Фотореактивного (фотоактівіруемие, фотоаффінние) Л. з. , Як правило, несуть і радіоактивну мітку (див. Напр., Сполуки. Ф-ли IV). При висвітленні світлом з певною довжиною хвилі ці Л. з. утворюють в досліджуваному об'єкті через промежут. реакционноспособниє стану (зазвичай карб або нітрит) ковалентні зв'язки (зшивання) з розташованими поруч молекулами. Вивчення отриманих продуктів (застосовують разл. Види хроматографії, електрофорез, мас-і ЯМР-спектроскопію і ін.) Дає інформацію про розподіл і характер взаємодій. ліпідів з ін. молекулами в досліджуваному об'єкті. Головна область застосування Л. з. - вивчення будови і функціонування біол. мембран, клітин і тканин, а також метаболізму ліпідів. Літ. : Метод спінових міток. Теорія і застосування, пров. з англ. , М., 1979; Владимиров Ю. А., Добрецов Г. Е., Флуоресцентні зонди в дослідженні біологічних мембран, М., 1980; Chowdhry V., "Annual Rev. Biochem.", 1979, v. 48, p. 293 325; Jacobs R. E., Oldfield Е., "Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy", 1980. v. 14. pt 3, p. 113-36; Membrane spectroscopy, ed. by E. Grell, В., 1981. Ю. Г. Молотковскій.


Хімічна енциклопедія.- М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.