Шинкар-Філдс РЕАКЦІЯ

метод синтезу a-амінофосфорільних соед. , Що полягає в одночасному або послідовному дії на NH 3 , первинні або вторинні аміни альдегідів або кетонів і гідрофосфорільних з'єднань. При використанні тіогідрофосфорільних соед. утворюються a-амінотіофосфорільние в-ва. Приклади К.-Ф. р. - взаємодій. діетілфосфіта з ацетоном і NH 3 , тетраметілдіаміда фосфористої к-ти з тетраметіламіналем бензальдегида [отримують з (CH 3 ) 2 NH і бензальдегіду]:


В К.-Ф. р. можуть бути використані і поліфункціональні сполуки. , Напр. , Циклич. поліаміни:


Зазвичай К.-Ф. р. проводять при 80-120 ° С в середовищі полярного р-розчинника. Побічні процеси - утворення a-гідроксіфосфоріл'них соед. і солей в результаті алкілування аминогрупп фосфоефірную групами сполуки. , Що утворюються на першій стадії р-ції. У ряді випадків основна р-ція ускладнюється дезаминированием і ін. Процесами. Важлива різновид К.-Ф. р. - взаємодій. фосфористої або фосфорноватистой к-т з аміноарілірующімі або аміноалкілірующімі агентами, напр. :


До. -Ф. р. використовують для отримання екстрагентів важких металів, комплексонів, лек. ср-в, іонообмінних смол і ін. Р-ція відкрита в 1952 М. І. Шинкар і незалежно від нього трохи пізніше Е. Філдсом. Літ. : Шинкар М. І. [та ін.], «Успіхи хімії», 1974, т.43, ст. 9, с. 1554-74; Ніфантьев Е. Е., Хімія гідрофосфорільних з'єднань, М., 1983, с. 55-59. Е. Е. Ніфантьев.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.