Іудея

1) в Синод. пер. ВЗ назву "Іудея" часто використовується як синонім назви "Юда", що позначає спадок племени Юди, а також Південне царство, що утворилося після розпаду єдиного Ізраїльського царства при царі Рехав'амових діл. Власне ж І. пізніше стала називатися область в околицях Єрусалиму, заселена іудеями після їх повернення з Вавилов. полону. Саме ця І. мається на увазі в Мф 2: 1 , де вона протиставляється Галілеї, в якій також було селище з назвою Вифлеєм. Про неї ж йдеться в Мк 1: 5 , де згадуються "вся країна Юдейська" і Єрусалим;
2) в політико-адм. відношенні І. - це область, располож. півд. Самарії разом вони утворювали рим. провінцію Палестину, куди тимчасово входила і Галілея. Кордон між І. і Самарією проходила через Антипатриду, по долинах Ваді-Дер-Баллут і Ваді-Ішар, повз Арум, до Кореї у Ваді-Фаріа. Сх. кордон утворював Йордан. Пд. кордони області точно не відомі. Саме в цьому, другому значенні назва І. вживається в Лк 5: 17; Ін 4: 3 . У 63 р до Р. Х. І. опинилася під владою римлян, але лише в 6-41 рр. і після 44 р по Р. Х. вона безпосередній. управлялася рим. прокуратором. см. Ірод Великий см. Архелай см. Ірод Агріппа I;
3) в Деян 2: 9 під І., мабуть, мається на увазі область в Сирії, населена іудеями.

Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г.Майер. 1994.