Єуц

Єуц, Веніяминівець, син Шегараіма (1Пар 8: 10) .

Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г. Майер. 1994.