Вибір Редакції

Ізотопів

(від з ... і грец. topos - місце), нукліди одного хім. елемента, т. е. різновиди атомів певного елемента, що мають однаковий атомний номер, але різні масові числа. Мають ядрами з однаковим числом протонів і разл. числом нейтронів, мають однакову будову електронних оболонок і займають одне і те ж місце в периодич. системі хім. елементів. Термін «І.» запропонований в 1910 Ф. Содді для позначення хімічно нерозпізнаних різновидів атомів, що відрізняються за своїми фіз. (Перш за все радіоактивним) св-вам. Стабільні І. вперше виявлені в 1913 Дж. Томсоном за допомогою розробленого ним т. Зв. методу парабол - прообразу суч. мас-спектрометрії. Він встановив, що у Ne є, по крайней мере, 2 різновиди атомів з Маc. ч. 20 і 22. Назвами і символами І. зазвичай служать назви і символи відповідних хім. елементів; масове число вказують зверху зліва від символу. Напр. , Для позначення прир. І. хлору використовують запис 35 Сl і 37 С1; іноді внизу зліва вказують також порядковий номер елемента, т. е. пишуть 35 17 Сl і 37 17 Cl. Тільки І. найлегшого елементу -водорода з Маc. ч. 1, 2 і 3 мають спец. назви і символи: протий ( 1 1 Н), дейтерій (D, або 2 1 Н) і тритій (Т, або 3 1 H) відповідно. Через велику різницю в масах поведінку цих І. істотно різниться (див. Дейтерій, Тритій ). Стабільні І. зустрічаються у всіх парних і більшості непарних елементів з атомними номерами [83. Число стабільних ізотопів у елементів з парними номерами м. Б. дорівнює 10 (напр., у олова); у елементів з непарними номерами не більше двох стабільних І. Відомо бл. 280 стабільних і більше 2000 радіоактивних І. у 116 природних і штучно отриманих елементів. Для кожного елемента зміст окремих І. в прир. суміші зазнає невеликі коливання, к-римі часто можна знехтувати. Більш значить. коливання ізотопного складу спостерігаються для метеоритів і ін. небесних тіл. Сталість ізотопного складу призводить до стабільності атомної маси зустрічаються на Землі елементів, що представляє собою середнє значення маси атома даного елемента, знайдене з урахуванням поширеності І. в природі. Коливання ізотопного складу легких елементів пов'язані, як правило, зі зміною ізотопного складу при разл. процесах, що протікають в природі (випаровування, розчинення, дифузія і т. п.). Для важкого елементу Рb коливання ізотопного складу різних зразків пояснюються разл. вмістом в рудах, мінералах і ін. джерелах урану і торію - родоначальників природ. радіоактивних рядів. Відмінності св-в І. даного елемента зв. ізотопними ефектами. Важливою практич. завданням є отримання з прир. сумішей окремих І. - ізотопів розділення. Слід зазначити, що в науковій літературі. термін «І.» довгих. час вживався не тільки в зазначеному значенні, але і в єдності. числі для позначення різновиду атомів з певним значенням масового числа, т. е. для позначення нуклида. В даний час таке використання терміна "І."Неправильно. Літ.: Астон Ф., Мас-спектри і ізотопи, пров. З англ., М., 1948: Вчення про радіоактивність. Історія і сучасність, М., 1973; Трифонов Д. Н ... Кривомазов А. Н., Лісневський Ю. І., Хімічні елементи та нукліди, М., 1980. З. С. Бердоносов.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.