Ізоелектричної точки

(ВЕТ). 1. Характеристика стану розчину амфотерного електроліту (амфоліти) -соед. , Здатного приєднувати або отщеплять протони, перетворюючись або в позитивно, або в негативно заряджені іони, - при к-ром сумарний електричні. заряд амфоліти дорівнює нулю. У ВЕТ амфоліт не рухається в електричні. поле. Відповідає рН розчину, при к-ром однакові концентрації позитивно і негативно заряджених форм (напр., Для амінокислот) або числа іонізованих кислотних і основних груп (напр., Для макромолекул білків і ін. Поліамфолітов). Значення рН в ВЕТ (позначають РІ, або рН I ) визначається величинами констант дисоціації кислотною і основний ф-цій:

pI = 0, 5 (рК 1 + Рk 2 ).

Для більшості амінокислот РІ 4, 5-6, 0 і лише для кислих і основних амінокислот зміщується соотв. в кислу і лужну область, напр. , Для аспарагінової к-ти РІ 2, 77, для лізину 9, 47. У ВЕТ р-рімость амінокислот у воді мінімальна. Для білків, як правило, РІ 4, 5-6, 0. поліамфоліта в ВЕТ характеризуються мінім. р-рімость і в'язкістю розчинів. У міру віддалення від РІ за рахунок відштовхування однойменних зарядів макромолекули поліамфолітов набувають більш витягнуту конформацию, ніж в ВЕТ. 2. Характеристика стану пов-сті частинок дисперсної фази, при к-ром електрокінетіч. потенціал (x) дорівнює нулю.У ВЕТ не спостерігається електрокінетіческіе явища. В дисперсних системах електричні. заряд пов-сті частинок обумовлений або часткової дисоціацією поверхневих йоногенних груп, або адсорбцією з розчину потенциалопределяющих іонів. Поблизу зарядженої пов-сті утворюється подвійний електричний шар, в одній частині догрого (внутр. Обкладка) у межфазной пов-сті розташовуються потенціалопределяющего іони, а в іншій, зовнішньої, - протівоіони. Залежно від концентрації потенциалопределяющих іонів і специфічно адсорбирующихся противоионов значення електрокінетіч. потенціалу x може змінюватися від позитивного до негативного, рівняючись нулю в ВЕТ. Для визначення ВЕТ дисперсних систем будують графік залежності x від концентрації розчину; точка перетину кривої x (lg c) з віссю абсцис відповідає ВЕТ. Напр. , ВЕТ галогенідів срібла становить pAg 4 для AgCl, 5, 4 для AgBr і 5, 5 для AgI. Колоїдні системи в ВЕТ нестійкі і легко коагулюють. За відсутності специфічний. адсорбції протиіонів ВЕТ збігається з потенціалом нульового заряду пов-сті. За величиною ВЕТ можна судити про ступінь чистоти пов-сті, а також розрахувати величини адсорбції. потенціалів. Літ. : Наука про колоїди, під ред. Г. Р. Кройт, т. 1, М., 1955; Даніельс Ф., Олберті Р., Фізична хімія, пер. з англ. , М., 1978; Фрідріхсберг Д. А., Курс колоїдної хімії, 2 видавництва. , Л., 1984; Parks G. А., "Chem. Rev.", 1965, v. 65, № 2, p. 177-98. В. А. даванки. М. П. Сидорова.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.