Вибір Редакції

Иодометрии

(від йод і грец. Metreo - вимірюю), тітріметріч. метод визначення окислювачів і відновників, заснований на р-ції: I 3 - + 2е D 3I - (електродний потенціал + 0, 5355 В). Іон I 3 - утворюється при розчиненні I 2 у воді в присутності. KI. Відновлювачі визначають прямим титруванням розчином I 2 у присутності. надлишку KI (цей метод часто наз. іодіметріей), окислювачі - непрямим методом за кількістю йоду, що утворився при їх взаємодій. з KI. І. називають також метод встановлення концентрації іонів Н + по кол-ву йоду, що виділився в р-ції: IO 3 - + 5I - + 6Н + D 3I 2 + 3Н 2 Про. Йод оттітровивают, як правило, р-ром Na 2 S 2 O 3 . Кінцеву точку титрування виявляють візуально по появі або зникнення забарвлення йоду (іноді в шарі орг. Р-розчинника), за допомогою індикаторів, а також потенціометрично, АМПЕРОМЕТРИЧНИЙ або ін. Методами. В якості індикаторів використовують зазвичай крохмаль, рідше -кумарін, похідні a-Пірона і ін. Осн. джерела похибок в І. - летючість йоду, окислення іонів I - киснем повітря з утворенням I 2 , розкладання Na 2 S 2 O 3 в сильнокислой середовищі, порушення стехіометрії р-ції I 3 - з Na 2 S 2 O 3 в лужному середовищі. Пряма І. застосовується для визначення As (III), Sn (II), Sb (III), сульфідів, сульфітів, тиосульфатов, аскорбінової к-ти та ін., Непряма - для визначення Сu (II), Про 2 , Н 2 Про 2 , Вr 2 , броматов, иодата, гіпохлоритів і ін.І. лежить в основі методу визначення води за допомогою Фішера реактиву, т. е. по р-ції I 2 з SO 2 в суміші піридину і метанолу. Літ. : Cкyг Д., Уест Д., Основи аналітичної хімії, пер. з англ. , Т. 1, М., 1979, с. 395-409. Г. В. Прохорова.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.