ІНТЕРКАЛАТИ

(інтеркаляти) (від лат. Intercalatus - вставлений, доданий), соед. включення ( клатрати), утворюються в результаті оборотної р-ції впровадження (інтеркалаціі) к. -л. реагентів в межслоевое простір кристалічної. в-в з шаруватим типом структури. По-вом - "господарем" в І. служать графіт, діхалькогеніди перехідних металів (напр., TiS 2 , MoS 2 ), BN, МГО 2 , прир. глини і ін., "гостем" - атоми металу (лужного, Сu, Ag) або нейтральні молекули, що утворюють дискретні двомірні шари, розділені елементами структури господаря. В ході інтеркалаціі зберігається цілісність кристалічної. структури господаря, спостерігається лише недо-рої збільшення межслоевой відстані і параметрів решітки. Формально І. можна розглядати як мовляв. комплекси з частковим перенесенням заряду або перерозподілом електронної густини між гостем і господарем, напр. C n d- M d + , Li d + TiS 2 d- , C 8 d + (Al 2 Cl 6 ) n d- . Як правило, ентальпії інтеркалаціі невеликі, у всякому разі, менше DH 0 обр ваш трудовий стаж. Проте інтеркалація завжди супроводжується істот. зміною хім. св-в, електронної структури, електричні. , Магн. і спектральних характеристик. Так, І. можуть мати забарвлення, відмінну від забарвлення господаря, і більшу, ніж у нього, електричні. провідність. І. все частіше розглядають як ідеальні об'єкти для вивчення фізики і хімії двомірного стану.І. - перспективні електропровідні в-ва, надпровідники при низьких т-рах, каталізатори, тверді електроліти, анодні і катодні матеріали в первинних і вторинних джерелах струму, тверді мастила, селективні сорбенти при поділі і очищенню в-в, акумулятори Н 2 . Так, І. типу MTiS 2 , де M - Li або Сu, - тверді електроліти, І. складу С n М, де М - Li або К, мають комплекс піротехн. і каталитич. св-в, напр. , Каталізують орто-пара-конверсію Н 2 . Існує принципова можливість застосування т. Зв. синтетичних металів - І. складу С n МСl x , де М - Аl, Сu, Fe, Mo, W, - володіють металеві. провідністю вздовж шару (r ~ 10 - 4 Ом. см) і щільністю в 2-3 рази меншою, ніж щільність Сі або її сплавів. І., що утворилися шляхом впровадження Н 2 в кристалічних. решітки интерметаллидов, напр. TiFe, LaNi 5 , Mg 2 Ni, містять слабкозв'язаного з металеві. матрицею атоми Н. Розрахункова щільність Н 2 в таких соед. в 1, 5-2 рази перевищує щільність рідкого або кристалічної. Н 2 , в зв'язку з чим гідриди интерметаллидов (див. Гідриди ) починають знаходити застосування в хім. технології та енергетиці, в якості каталізаторів гідрування, акумуляторів Н 2 , для трансформації разл. видів енергії (атомної, сонячної) в теплову. Літ . : Intercalated layered materials, ed. by F. Levy, Dordrecht - L., 1979. До. Н. Семененко.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.