Гідроксилу

(гідроксильна група, гідроксигрупа, оксигрупи) ОН, структурний фрагмент неорг. (Напр., Гідроксидів, гідроксокомплексів) і орг. (Напр., Спиртів, карбонових кислот) з'єднань.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.