Гідроксиду

неорг. соед. металів загальною ф-ли М (ОН) n , де і-ступінь окислення металу М. є підставами або амфотерними сполуками. Г. лужних, щел. -зем. металів і Тl (I) наз. лугами,

кристалічної. решітки Г. лужних і щел. -зем. металів містять іони ОН - , к-які легко виявляються по широкій смузі в ІК-діапазоні при 3600 см -1 . Луги при розчиненні у воді піддаються електролітич. дисоціації з утворенням гідратованих іонів ОН "і аквакатіону металу. В конц. наведених розчинах Г. лужних металів можливе утворення іонних пар, напр. (К + * ОН - ), c включенням до їх складу молекул р-розчинника. Г. лужних металів добре розчинні. в воді, Г. інших металів мало розчинні і часто виділяються з водного розчину в вигляді гелів змінного складу, що містять молекули води.

до амфотерним Г. відносять Ве (ОН) 2 , Zn (OH) 2 , A1 (OH) 3 , Ga (OH) 3 , Sn (OH) 2 , Pb (OH) 2 , СRO (ОН) і деякі ін. При взаємодій. з к-тами вони утворюють солі, з си льним підставами -гідроксокомплекси, Напр., Г цинку може реагувати як з до-тієї, так і з повним правом:

Г. багатьох металів, особливо елементів FVб гр. периодич. системи, схильні до поліконденсації в результаті процесу оляціі-освіти мостікових груп ОН (див. гідроксокомплексів). При цьому Г. прсвращ. в складні нестехіометріч. соед. -многоядерние гідроксоаквакомплекси, що містять такі, напр., Фрагменти:

Утворенню цих соед. сприяє підвищення т-ри, концентрації розчину і водневого показника (рН). При старінні осаду багатоядерних гідроксоаквакомплексов гидроксогрупп необоротно перетворюється. в оксогрупи (процес оксоляцііХ напр.:

Багато Г. та їх водні розчини поглинають СО 2 з повітря з утворенням карбонатів, з к-тами дають солі. При нагр. Г. лужних металів, крім LiOH, плавляться, а решта, в т. ч. і LiOH, розкладаються на оксид металу і воду, напр.: Сu (ОН) 2 -> СuО + Н 2 Про . Гідроксиди Cu (I), Ag (I), Au (I) розкладаються на воду і оксид в процесі їх освіти.

Г. лужних металів отримують: електролізом водних розчинів солей, найчастіше хлоридів; методом іонного обміну з використанням анионитов в ОН-формі, іноді по обмінним р-ціям, напр.: Li 2 SO 4 + Ва (ОН) 2 -> 2L1OH + BaSO 4 . Г. інших металів отримують в осн. По обмінним р -ціям. В окремих випадках Г. щел. -зем. металів синтезують взаємодій. їх оксидів з водою, напр.: СаО + Н 2 Про -> Са (ОН) 2 . Г. зустрічаються в природі в ст. иде мінералів, напр. ги-драргілліта А1 (ОН)

3 , брусита Mg (OH) 2 . Серед орг. в-в також відомі Г., напр. тетраалкіламмо-нійгідроксіди (NR 4 ) OH, де R = CH 3 , C 2 H 5 ; вони добре розчин. в воді відносять. до класу підстав . Б. Д. Степін. Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.