ГІДРОДЕАЛКІЛІРОВАНІЕ

отримання ароматичних. вуглеводнів (гл. обр. бензолу і нафталіну) з їх алкіл-заміщених під тиском водню. Сировина для вироб-ва бензолу-толуол або ксилоли, нафталіну-легкий газойль каталитич. крекінгу з межами кипіння 220-270

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.