Вибір Редакції

ГІДРОЦІАНІРОВАНІЕ

приєднання HCN до ненасичених соед. з утворенням нітрилів. В р-цію вступають в-ва, що містять зв'язок С = С, С

З або C = N (олефіни, ацетиленові вуглеводні, оксими, ізоціанати та ін.), А також карбонільні сполуки. , Напр. :

В разі сполуки. , Що містять неполяризована вуглець-вуглецевий кратну зв'язок, процес проводять в газовій або рідкій фазі в присутності. каталізаторів. Напр. , Г. ацетилену здійснюють з використанням в кач-ве каталізатора CuCl у водному розчині НС1 і NH 4 C1. У цьому випадку на промежут. стадії утворюється

комплекс I:

Р-ція HCN з в-вами, що містять поляризовану кратну зв'язок, прискорюється при дії підстав, к-які сприяють утворенню іона CN ~ При цьому в разі в-в, що містять кратну зв'язок між атомами с або зв'язок C = N, р-ція здійснюється з утворенням проміжних. карбаніони, а в разі карбонільних соед. - аніону ціангідріна, напр. :

Процес, близький до Г., -расщепленіе оксиранового циклу під дією HCN:

Г. використовується для пром. произова акрилонітрилу, адіподінітріла, ацетонциангидріна, а також

амінокислот з ціангідрінов.

Літ. : Тьомкін О. Н., Флід Р. М., Каталітичні перетворення ацетиленових сполук в розчинах комплексів металів, М., 1968; Зільберман Е. Н., Реакції нітрилів, М., 1972; Накамура А., Цуцуї М., Принципи і застосування гомогенного каталізу, пров.з англ. , М., 1983, с. 203-29. З. К. Смирнов.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.